Klici iz domačega omrežja v druge države članice EU-ja ostajajo dragi. Foto: BoBo
Klici iz domačega omrežja v druge države članice EU-ja ostajajo dragi. Foto: BoBo

Telekom Slovenije je 26. novembra 2018 naročnikom mobilnih paketov Dostopni poslal SMS, ki je verjetno večino prejemnikov kar precej razjezil. V sporočilu je namreč naročnike obvestil, da je njihov paket spremenjen, saj s 1. januarjem 2019 ne bo več vključeval določene količine klicev iz Slovenije v EU-območje. Kdor pa želi, si lahko uredi naročnino za pet evrov na mesec in si tako zagotovi 120 minut klicev iz Slovenije v EU-območje.

Ob prejetem SMS-u sta se naročnikom paketov Dostopni A, B in C zastavili vsaj dve vprašanji: prvič, ali je takšna sprememba paketa v skladu z evropsko uredbo, ki je 15. junija 2017 odpravila dodatne stroške uporabe mobilnega telefona znotraj držav članic EU-ja? In drugič, ali lahko ponudnik mobilnih storitev spreminja pogoje, pod katerimi je bil paket sklenjen?

Ali je sprememba paketa Dostopni v skladu z evropsko uredbo?

Pozdravljeni, obveščamo vas o spremembah mobilne ponudbe paketov Dostopni s 1. 1. 2019. Ob nespremenjeni mesečni naročnini bomo skladno z EU-uredbo povečali količino prenosa podatkov brez pribitka v območju EU-tarife. Paketi tudi ne bodo več vključevali klicev iz Slovenije v Eu-območje, lahko pa si boste vključili dodaten zakup (120 minut klicev iz Slovenije v EU-območje) z mesečno naročnino 5 EUR.

Evropska uredba je državljanom Evropske unije omogočila uporabo mobilnega telefona v drugih državah članicah brez dodatnih stroškov. Rečeno je bilo, da se bodo naročniku, če ima v svojem paketu že zakupljeno določeno količino enot, v času gostovanja v EU-ju klici, sporočila in prenos podatkov odštevali od zakupljenih enot. To pa ne pomeni, da so se pocenili tudi klici in ostale storitve iz Slovenije v EU-ju.

"Uredba, ki je na ravni EU-ja začela veljati 15. 6. 2017, regulira klice in sporočila v roamingu, torej ko uporabnik gostuje v omrežju drugega operaterja znotraj EU-območja. Navedena Uredba pa ne regulira klicev in sporočil, ko je uporabnik v svojem, to je domačem omrežju, iz katerega kliče v omrežje drugega evropskega operaterja," so za MMC pojasnili na Telekomu.

Če potrošnik iz domačega omrežja kliče na telefonsko številko v tujem omrežju oz. pošlje kratko sporočilo v drugo državo članico EU-ja, mu operater še vedno lahko zaračuna višjo ceno od tiste, ki velja za klice znotraj domačega omrežja, so pred sprejetjem uredbe opozorili na STA.

"Za tovrstne klice veljajo cene za mednarodne klice po ceniku posameznega operaterja. V Telekomu Slovenije so cene klicev iz Slovenije v države članice EU-ja poenotene, in sicer je cena klica z mobilne številke v Sloveniji na mobilno ali fiksno številko v državi članici EU-ja 49 centov na minuto, uporabnikom paketov Dostopni pa omogočamo ugodnejši zakup 120 minut klicev iz Slovenije v druge države članice EU-ja za 5 evrov mesečno. Zakup je v koledarskem letu dva meseca brezplačen," so usklajenost spremembe paketa z uredbo predstavili na Telekomu.

Maja se bodo pocenili tudi klici iz domače v druge države EU-ja

Na past, ki je za veseljem ob "poenotenju cen za klice znotraj Evropske unije" prežala na uporabnike, so že takrat opozarjale potrošniške organizacije. Cene klicev iz domačega omrežja so namreč ostale visoke, kot navaja Telekom, pri njih ta strošek znaša skoraj pol evra na minuto. A tudi tu se že kmalu obeta sprememba, ki bo pocenila klice iz domačega omrežja v drugo državo članico. "Navedeni klici in sporočila bodo na ravni EU-ja regulirani s 15. majem 2019, in sicer bo cena klica iz domačega omrežja v omrežje druge države članice EU-ja od takrat dalje omejena na 19 centov na minuto," so še pojasnili na Telekomu.

Od 15. maja 2019 cena minute klica v drugo državo članico EU-ja ne bo smela presegati 0,19 evra. Foto: BoBo
Od 15. maja 2019 cena minute klica v drugo državo članico EU-ja ne bo smela presegati 0,19 evra. Foto: BoBo

Ali lahko ponudnik spremeni vsebino paketa?

Čeprav je Telekomova sprememba paketov Dostopni v skladu z evropsko uredbo, se še vedno zastavlja vprašanje, ali je dopustna sama sprememba paketa. Kot so za MMC pojasnili na Tržnem inšpektoratu, spremembo pogodbenih pogojev, kamor lahko uvrstimo tudi spremembe vsebine paketov in njihovih cen, ureja Zakon o elektronskih komunikacijah, zato so nas napotili na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) RS. Na AKOS-u so "v okviru spremljanja cen na trgu" spremembo paketa zaznali. Na vprašanje, ali je sprememba paketa predvsem za že obstoječe naročnike dopustna, pa so nam odgovorili, da prej omenjeni zakon o elektronskih komunikacijah operaterjem dejansko "omogoča, da enostransko spremenijo pogoje že sklenjenih naročniških razmerij".

Dodali so, da mora operater v tem primeru naročnike obvestiti vsaj 30 dni pred spremembo, kar je Telekom storil, saj je sporočilo poslal 26. novembra lani, sprememba pa je začela veljati s 1. januarjem letos. A če se spremeni paket, imajo nato tudi naročniki "pravico v istem roku od pogodbe odstopiti brez plačila stroškov pogodbene kazni in drugih stroškov prekinitve naročniškega razmerja".

Od paketa lahko odstopite kljub vezavi

Na možnost brezplačne prekinitve paketa je na spletni strani opozoril tudi Telekom. Ker je veliko naročnikov skupaj s paketom vzelo na obroke tudi telefon, jim Telekom omogoča, da v primeru prekinitve paketa poplačajo še neodplačani delež, ali pa ga vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bil izročen, ter plačajo uporabnino za čas uporabe.

Tržni inšpektorat kljub vsemu preiskuje spremembo paketa?

Čeprav nas je Tržni inšpektorat z vprašanji preusmeril na AKOS, so v zaključku svojega pisma zapisali: "Zadnje spremembe paketov s strani mobilnih operaterjev z vidika morebitnih kršitev predpisov iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS, predvsem Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, pa še preverjamo, zato vam kakršnih koli informacij za zdaj ne moremo posredovati."