Predvidena je postopna uvedba novega sistema. Foto: Shutterstock
Predvidena je postopna uvedba novega sistema. Foto: Shutterstock

Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo, ki skupaj z dodatki predstavlja približno tretjino vrednosti računa za elektriko, se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje, pojasnjujejo na Agenciji za energijo.

Predvidena je izrazito večja stroškovna obtežitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifnimi postavkami za energijo. To je razlika glede na dosedanjo delitev stroškov omrežja, ki je večji del stroškov omrežje porazdelila na tarifne postavke za energijo.

V dnevu trije bloki, razlika med sezonami

Vsak od predvidenih časovnih blokov bo predstavljal obdobje znotraj dneva in bo določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije. Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku bo torej odvisen od obremenjenosti omrežja.

Najdražji časovni blok ena bo določen le v višji sezoni, najcenejši časovni blok pet pa bo le v nižji sezoni. Višja sezona je določena za november, december, januar in februar, nižja sezona pa za marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober. Ob dela prostih dnevih najdražjega časovnega bloka ena ne bo.

Za vsak dan se bodo medtem na podlagi ur konične obremenitve sistema določile ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve.

Določitve na podlagi uporabe v preteklem obdobju

Novost prihajajočega novega sistema je tudi razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo, to je prekoračitev nad dogovorjeno močjo. Elektrooperater bo dogovorjeno obračunsko moč za vsakega odjemalca po zapletenem postopku in glede na njegovo priključno moč določil na podlagi njegove uporabe omrežja v preteklem obdobju.

Končni odjemalec bo lahko tako določeno obračunsko moč spreminjal in na podlagi spremljanja in spreminjanja svojih navad vplival na stroške uporabe omrežja.

Sorodna novica "Če je energija poceni, bomo ljudi težje prepričali, naj z njo varčujejo"

Informativno že na računih za junij

Vsi končni odjemalci bodo že na računih za junij, julij in avgust pri postavkah za omrežnino obveščeni o dogovorjeni moči za leto 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo lahko po potrebi tudi spremenili.

Prehodno obdobje dveh let

Za skupino gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, torej tistih s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kilovatov, ki dogovorjene moči ne bodo spreminjali, je določeno prehodno obdobje dveh let po začetku uporabe novega obračunskega akta s 1. januarjem 2024. V tem obdobju se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah dogovorjene moči in stroških, ki bi jim lahko nastali.

Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo na spletnem portalu mojelektro.si ustrezno obveščani o svojem profilu porabe, pa se jim bo presežna moč nad dogovorjeno začela zaračunavati, kar bo zvišalo račune.

Če pa bodo gospodinjski odjemalci dogovorjeno moč, ki jim jo bo določil elektrooperater znotraj teh dveh let prehodnega obdobja, spremenili, se jim bo začela že s 1. januarjem prihodnje leto obračunavati tudi omrežnina za presežno moč.

Korak k zelenemu prehodu

In zakaj se dogajajo vse te spremembe? Na Agenciji za energijo so pojasnili, da pomenijo pomemben korak na poti k zelenemu prehodu. Elektroenergetska omrežja so namreč hrbtenica zelenega prehoda, za vključevanje razpršenih virov energije in novih bremen v obliki toplotnih črpalk in polnilnic električnih vozil v sistem pa bodo elektrooperaterji za naložbe v prihodnjih desetih letih potrebovali več milijard evrov sredstev.

"S spremembami pri uporabi energije lahko vplivamo na trenutne in prihodnje stroške, ki so povezani z zelenim prehodom, in hkrati omogočamo hitrejše vključevanje obnovljivih virov energije ter drugih bremen v sistem," so prepričani na Agenciji za energijo.

Nove tarife za uporabo omrežja bodo po njihovi oceni z večjim časovnim razlikovanjem, močnejšimi cenovnimi signali in postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči odjemalce spodbudile k učinkovitejši rabi omrežja oziroma prilagajanju svojega odjema.