Medtem ko operater letos ni nameraval deliti dobička, bo zdaj svojim delničarjem izplačal dividende v vrednosti 3,50 evra bruto na delnico.

Uprava je nameravala zaradi negotovih vplivov, povezanih s pandemijo covida-19, celoten bilančni dobiček zadržati. Foto: BoBo
Uprava je nameravala zaradi negotovih vplivov, povezanih s pandemijo covida-19, celoten bilančni dobiček zadržati. Foto: BoBo

Bilančni dobiček Telekoma Slovenije za leto 2019 znaša 30,16 milijona evrov, od tega se bo za dividende namenilo 22,77 milijona evrov. Skupaj z SDH-jem, ki upravlja 62,5-odstotni lastniški delež države v Telekomu, sam pa je lastnik nekaj več kot 4,2 odstotka delnic, je predlog podprlo 99,93 odstotka delničarjev.

Uprava pod vodstvom Tomaža Seljaka je letos nameravala zaradi negotovih vplivov in nejasnih posledic, povezanih s pandemijo covida-19, celoten bilančni dobiček zadržati. A kot je v nasprotnem predlogu zapisal SDH, se delničarjem bilančni dobiček lahko izplača, saj je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa bo ob ocenjenem vplivu epidemije covida-19 omogočilo nemoteno poslovanje in razvoj družbe.

Da vpliv virusa na poslovanje Telekoma Slovenije ne bo tako velik kot v nekaterih drugih panogah, je delničarjem zagotovila tudi predsednica nadzornega sveta Barbara Kürner Čad. Seljak pa je dodal, da bo negativni vpliv epidemije na dobiček v letošnjem letu približno triodstoten. "Ob tem poudarjam, da je skupina finančno stabilna," je dodal.

Še vedno pa bodo dividende nižje kot v zadnjih letih – lani so Telekomovi delničarji prejeli po 4,50 evra bruto na delnico, predlani pa po 14,30 evra.

Lani so Telekomovi delničarji prejeli po 4,50 evra bruto na delnico, predlani pa po 14,30 evra. Foto: BoBo
Lani so Telekomovi delničarji prejeli po 4,50 evra bruto na delnico, predlani pa po 14,30 evra. Foto: BoBo

Poslovanje prizadel spor zaradi Planet TV-ja

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z lanskim poslovanjem, ki ga je precej prizadel izgubljeni spor z Grki glede družbe Antenna TV SLO.

Za 34-odstotni delež v družbi, ki se je medtem preimenovala v Planet TV, je moral Telekom Grkom plačal kupnino 22,9 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški postopka. Planet TV je zdaj v postopku prodaje, o podrobnostih pa Seljak ni govoril.

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 675,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov manj kot leto prej, čisti dobiček pa je zaradi vpliva izgubljenega spora dosegel le 1,2 milijona evrov. Brez omenjenih enkratnih dogodkov bi skupina leto končala s 27,4 milijona evrov čistega dobička, je povedal Seljak.

Delničarji so se seznanili tudi s podatki o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Telekoma Slovenije kot tudi vodstev odvisnih družb, pri čemer so male delničarje vznemirili predvsem visoki prejemki direktorja družbe Ipko Telecommunications s Kosova Roberta Erzina.

V letu 2019 so celotni bruto prejemki uprave Telekoma Slovenije, ki jo je do aprila vodil Rudolf Skobe, nato pa do prihoda Seljaka v decembru Matjaž Merkan, znašali 1,03 milijona evrov. To je 114.000 evrov več kot leto prej.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Šabeder novi nadzornik

V nadaljevanju skupščine so imenovali enega novega nadzornika, potem ko se je mandat iztekel predstavniku SDH-ja med nadzorniki Dimitriju Marjanoviću. Po predlogu SDH-ja ga bo na tem mestu zamenjal nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder.

Osem let po sprejemu sklepa o vložitvi odškodninskih tožb zoper nekdanjo upravo pod vodstvom Bojana Dremlja zaradi prodaje in nato nakupa deleža v družbi Ipko.net iz Prištine pred več kot 10 leti so delničarji danes soglašali s sklenitvijo poravnave. Sojenje v tej zadevi je nerazumno dolgo, je povedal odvetnik Uroš Ilić in dodal, da so še vedno v fazi dokazovanja s sodnim izvedencem, ki je dal mnenje že leta 2018.

S potrditvijo soglasja o poravnavi bo zavarovalnica, pri kateri je zavarovana odškodninska odgovornost nekdanjih članov uprave, Telekomu Slovenije izplačala 2,8 milijona evrov. S tem se bo sodni postopek, v katerem je Telekom Slovenije od peterice terjal 48 milijonov evrov odškodnine, zaključil.