Delničarji Krke so sprejeli predlog uprave. Foto: Bobo
Delničarji Krke so sprejeli predlog uprave. Foto: Bobo

Bilančni dobiček novomeške farmacevtske družbe za leto 2012 je znašal 177,9 milijona evrov, po izplačilu dividend pa bo Krki ostalo 124,8 milijona evrov, ki jih bo prerazporedila v druge rezerve iz dobička in prenesla v naslednje leto.

Hrvaškima bankama Splitska banka in Hypo-Alpe-Adria, ki imata skupaj v lasti 5,5 odstotka delnic Krke, tako na skupščini ni uspelo s predlogom, naj Krka delničarjem izplača dividende v znesku 2,50 evra bruto. To bi bilo okrogel evro več kot lani. Prav tako niso bili sprejeti predlogi preostalih sklepov obeh bank, so sporočili iz Krke.

Colarič je na skupščini napovedal, da bo v novi strategiji družbe za obdobje 2014-2018 predviden višji delež izplačila dividend, znašal pa naj bi več kot eno tretjino dobička predhodnega obdobja. Večja bo tudi zadolženost.
V Krki letos namreč načrtujejo vlaganja v vrednosti 182 milijonov evrov. Sicer pa skupina Krka zaposluje 9.839 ljudi, ki so v letošnjem prvem polletju prodali za 597,1 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Od tega prodaja na trgih zunaj Slovenije predstavlja 93 odstotkov prihodkov, najpomembnejša regija pa je vzhodna Evropa.