Cinkarna Celje bo morala za sanacijo odlagališča sadre plačati 12 milijonov evrov. Foto: BoBo
Cinkarna Celje bo morala za sanacijo odlagališča sadre plačati 12 milijonov evrov. Foto: BoBo

Sporazum, podpisali so ga 25. julija, je bil sklenjen za obdobje enega leta, lahko pa ga bodo tudi podaljšali, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Cinkarne Celje. Prodajni postopek bo po besedah prodajalcev potekal pregledno, za njegovo izvedbo pa bodo na mednarodnem razpisu izbrali tudi svetovalno družbo.

Po prejemu in ovrednotenju nezavezujočih ponudb bodo izbrani vlagatelji povabljeni v drugi krog, kjer bodo predvidoma imeli možnost opraviti skrbni pregled družbe pred oddajo zavezujočih ponudb. Po oddanih zavezujočih ponudbah pa bodo zainteresirani vlagatelji povabljeni v sklepna pogajanja.

Cinkarna Celje je namreč eno izmed 15 podjetij, ki so na prvem seznamu deležev države in državnih družb, namenjenih za privatizacijo.

Nove čistilne naprave in milijoni za sanacijo
Cinkarna Celje je danes objavila tudi izsledke prve faze skrbne okoljske presoje dveh lokacij podjetja, in sicer v Celju in Mozirju. Ključne ugotovitve so, da bo cinkarna z namenom zmanjšanja emisij v zrak ter vonja iz proizvodnje žveplove kisline namestila čistilno napravo na jame za taljenje elementarnega žvepla.

Glede ravnanja z odpadki v proizvodnem obratu ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti. So pa bile ugotovljene v povezavi z odlagališčema sadre Bukovžlak in Za travnik. Sanacija teh odlagališč naj bi cinkarno stala skupno 12 milijonov evrov. Predvideni strošek pravilne odstranitve in končnega odlaganja 30.000 kvadratnih metrov azbesta iz proizvodnega obrata pa znaša 450.000 evrov.

V povezavi s prstjo in podzemno vodo je presoja pokazala, da je vrhnja plast prsti na območju cinkarne kontaminirana s težkimi kovinami. Podjetje URS, ki je opravilo presojo, predlaga raziskavo globljih plasti prsti in podzemne vode. Strošek raziskave pa je ocenjen na več kot 100.000 evrov.