Četrta letošnja deflacija je predvsem posledica decembrskih popustov v skupini obleka in obutev. Foto: BoBo
Četrta letošnja deflacija je predvsem posledica decembrskih popustov v skupini obleka in obutev. Foto: BoBo

Četrta letošnja deflacija je predvsem posledica decembrskih popustov v skupini obleka in obutev ter nižjih cen zdravstvenega zavarovanja. Tako se je ob koncu leta 2013 letna inflacija ustavila pri 0,7 odstotka, medtem ko je bila lani 2,7-odstotna. Povprečna letna inflacija je bila 1,8-, lani pa 2,6-odstotna.

Najvišja letna rast cen v letu 2013 je bila v skupini stanovanje (5,2 odstotka), kjer so se najbolj podražili električna energija, komunalne in druge storitve ter trda goriva.

Skupini stanovanje pri podražitvah sledijo alkoholne pijače in tobak (3,0 odstotka), hrana in brezalkoholne pijače (2,2 odstotka), gostinske in nastanitvene storitve (1,4 odstotka) ter zdravje (0,2 odstotka).

Na drugi strani so se izraziteje pocenili izdelki in storitve v skupinah raznovrstno blago in storitve (3,2 odstotka), obleka in obutev (2,9 odstotka), komunikacije (1,5 odstotka), stanovanjska oprema (0,9 odstotka), prevoz (za 0,3 odstotka) ter rekreacija in kultura (za 0,1 odstotka). Cene izdelkov in storitev v skupini izobraževanje so v zadnjem letu v povprečju ostale nespremenjene.

Inflacija bo nizka tudi prihodnje leto
Nizka stopnja inflacije je po oceni Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) rezultat nadaljnjega znižanja gospodarske aktivnosti in poslabšanja razmer na trgu dela.

Nizka rast cen ob koncu leta hkrati nakazuje, da bo inflacija ostala umirjena tudi v prihodnjem letu, ko na uradu ne pričakujejo pritiskov na rast cen niti zaradi gibanja gospodarske aktivnosti niti zaradi gibanj na trgu dela.