Odvoz smeti se je podražil za več kot petino. Foto: BoBo
Odvoz smeti se je podražil za več kot petino. Foto: BoBo

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ob tem ocenjujejo, da so bila junijska gibanja cen skladna s pričakovanji. Zaznamovali so jih predvsem sezonski dejavniki, ki pa po oceni Umarja na rast cen vplivajo nekoliko manj kot v preteklih letih. Višja inflacija na letni ravni pa je posledica medletno višjih cen nepredelane hrane in vpliva učinka nizke lanske osnove oz. preteklih cenovnih gibanj.

Po oceni Umarja ostajajo inflacijska gibanja v zaostrenih gospodarskih razmerah pričakovano umirjena, v odsotnosti večjih cenovnih pritiskov v večini skupin pa se osnovna inflacija ohranja na nizki ravni.

Najbolj so se podražile storitve
V primerjavi z lani so se podražile storitve za 2,6 odstotka, blago pa za 1,5 odstotka. Cene blaga za vsakodnevno rabo so se zvišale za 3,3 odstotka, cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se znižale za 3,9 oz. 0,8 odstotka.

Najbolj so se zvišale cene v skupini gostinske in nastanitvene storitve, za 9,1 odstotka. Sledile so jim cene alkoholnih pijač in tobaka (7,5 odstotka), izobraževanja (4,6 odstotka) in hrane ter brezalkoholnih pijač (4,4 odstotka).

Povprečno nižje kot pred letom dni so bile cene v skupinah zdravje (2,2 odstotka), stanovanjska oprema (1,4 odstotka), komunikacije (1,3 odstotka), rekreacija in kultura ter obleka in obutev.

Višje cene hrane
K skupni letni rasti cen so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale višje cene hrane. Zelenjava je bila tako dražja za 19,7 odstotka, sadje za 14,9 odstotka, meso pa za 4,2 odstotka.

Za 0,5 odstotka so letno inflacijo zvišale cene v skupini gostinske in nastanitvene storitve. Cene gostinskih storitev so bile višje za 12,7 odstotka, cene nastanitvenih storitev pa so bile po drugi strani za 0,6 odstotka nižje. Dodatne 0,4 odstotne točke so k letni inflaciji prispevale tudi višje cene alkoholnih pijač in tobaka. Tobak je bil tako dražji za 10,2 odstotka.

0,3 odstotka so k inflaciji prispevale višje cene v skupini stanovanje, kjer sta se najbolj podražila odvoz smeti (21 odstotkov) ter električna energija (11,1 odstotka). Najbolj pa se je pocenil plin, za 15,2 odstotka.

Najbolj pa so se pocenili tekstil za gospodinjstvo (5,5 odstotka), pohištvo in oprema (3 odstotki), bolnišnične storitve (6,1 odstotka), telefonske storitve in aparati (1,3 odstotka) in storitve za rekreacijo in kulturo (5,4 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU-ju, je bila junija 2,2-odstotna. Na mesečni ravni se cene v povprečju niso spremenile.