Pri LPP-ju so vselej trdili, da sodobni avtobusi ne prinašajo takšnega zdravstvenega tveganja, kot so ga avtobusi pred desetletji. Foto: BoBo
Pri LPP-ju so vselej trdili, da sodobni avtobusi ne prinašajo takšnega zdravstvenega tveganja, kot so ga avtobusi pred desetletji. Foto: BoBo

Vrhovno sodišče je pred kratkim pritrdilo prvostopenjskemu in drugostopenjskemu sodišču, da mora LPP 53 voznikom izplačati prispevke za poklicno zavarovanje od leta 2013 naprej. Takrat jim je namreč podjetje prenehalo priznavati to pravico. LPP je sicer poleg omenjenih 53 voznikov zaradi neizplačanih prispevkov naknadno tožilo še več drugih, tako da naj bi bile odprte številne tožbe. V LPP-ju so zdaj sklenili, da bodo prispevke za nazaj povrnili vsem prizadetim voznikom.

Povprečen voznik avtobusa na letni ravni zaradi neplačevanja prispevkov ob izgubi poklicne pokojnine oz. njenem znižanju po izračunih sindikalistov izgubi 1.500 evrov. V LPP-ju zdaj pripravljajo terminski načrt poplačila vsem voznikom. Ta načrt bodo "uskladili z reprezentativnimi sindikati v podjetju, svetom delavcev LPP-ja ter vozniki".

Kot smo že poročali, je 53 voznikov LPP-ja tožbe zoper delodajalca zaradi prenehanja plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje ob pomoči svojega sindikata vložilo leta 2015. LPP je namreč tako kot preostali avtobusni prevozniki leta 2013 samovoljno prenehal vplačevati prispevke za poklicno zavarovanje. V LPP-ju so se pri prenehanju izplačevanja prispevkov sklicevali na mnenje komisije zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je odločila, da se poklicna pokojnina od 1. januarja 2013 ne šteje nobenemu delavcu več, ker za to ne izpolnjujejo pogoja o 60.000 prevoženih kilometrih na leto.

Poleg LPP-ja v tožbe tudi vozniki pri drugih podjetjih
Vozniki so ves čas trdili, da ta kriterij ni bil nikoli sprejet v obliki splošno zavezujočega pravnega akta in objavljen v uradnem listu, tako ne more posegati v obseg pravic, določen z zakonom in podzakonskimi akti. Maja lani jim je najprej prikimalo delovno sodišče, nato pa oktobra lani še višje delovno in socialno sodišče. LPP je nato na vrhovno sodišče vložil revizijo na sodbo višjega delovnega in socialnega sodišča, ki pa je pred kratkim odločilo, da mora podjetje 53 voznikom izplačati prispevke za poklicno zavarovanje od leta 2013 naprej.

Ker so podobne odločitve sprejemali tudi drugi avtobusni prevozniki, so se na sodišče obrnili tudi njihovi vozniki. Sindikat delavcev prometa in zvez, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je tako letos v imenu 51 delavcev vložil tožbe zoper vsa večja avtobusna podjetja, tudi Nomago in Arriva, ob tem pa napovedal, da bo temu valu sledil drugi val. Tožbe pa so napovedali tudi v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije (SVAS).