Finančna uprava je kritična do rezervacij za morebitne tožbe, ki jih je uprava oblikovala v bilancah za lansko leto. Foto: BoBo
Finančna uprava je kritična do rezervacij za morebitne tožbe, ki jih je uprava oblikovala v bilancah za lansko leto. Foto: BoBo

Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine na podlagi lanske nesreče, ko se je zaradi trka ladje med neurjem poškodovalo ter zrušilo obalno mostno dvigalo, bi čisti dobiček v obdobju med januarjem in junijem dosegel 27 milijonov evrov, kar bi bilo na ravni doseženega v prvem šestmesečju lani, izhaja iz nerevidiranega poročila o polletnem poslovanju skupine in matične družbe, ki ga je Luka objavila prek strani Ljubljanske borze.

Čisti prihodki od prodaje so v prvem polletju na ravni skupine dosegli 113 milijonov evrov in bili od doseženih v enakem obdobju 2017 višji za pet odstotkov. Skupina je ob tem v polletju dosegla 43 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je za 33 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Neupoštevaje omenjeno odškodnino bi dobiček iz poslovanja dosegel 33 milijonov evrov, kar bi bilo še vedno za pet odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani.

Rekord pri kontejnerjih in avtomobilih
Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je na ravni skupine ustavil pri 57 milijonih evrov oziroma 27 odstotkov više kot v prvem lanskem polletju. Na ravni matične družbe so polletni prihodki dosegli 111 milijonov evrov, EBITDA 56 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja 42 milijonov evrov in čisti dobiček 35 milijonov evrov.

Ladijski pretovor v koprskem pristanišču je z 12 milijoni ton ostal na ravni prvega lanskega polletja, se je pa za šest odstotkov na 488.000 ton povečal pretovor kontejnerjev, za 17 odstotkov na 409.000 vozil pa pretovor avtomobilov. Pri obeh oblikah tovora so imeli marca tudi najvišji mesečni pretovor v zgodovini družbe. Oba terminala sta sicer predvidena za oddajo zunanjim izvajalcem v okviru t. i. tristebrnega modela reševanja problematike delavcev, ki delo v Luki opravljajo pri zunanjih izvajalcih.

Za naložbe je Luka Koper v polletju na ravni skupine namenila 4,3 milijona evrov, realizirala pa je tudi 103 nove zaposlitve. Število zaposlenih se je tako v prvem polletju glede na prvo polletje leta 2017 povečalo za devet odstotkov na 1185 zaposlenih. Po opozorilih sindikatov naj bi sicer le majhen del tega predstavljale neposredne zaposlitve delavcev, ki delajo pri izvajalcih pristaniških storitev.

Finančno upravo zmotile rezervacije za tožbe
Po poročanju Primorskih novic naj bi sicer finančna uprava ugotovila, da so bile rezervacije za 15,6 milijona evrov za morebitne tožbe, ki jih je sedanja uprava pod vodstvom Dimitrija Zadela oblikovala v bilancah za lansko leto in s tem za petino znižala dobiček družbe za leto 2017, v nasprotju z računovodskimi standardi.

Luka Koper je imela lani namreč 35 milijonov evrov čistega dobička, brez omenjenih rezervacij pa bi dobiček presegel 50 milijonov evrov, spominja časnik. Posledično je Luka plačala tudi nižji davek od dobička, nižji so bili tudi bilančni dobiček in dividende lastnikom, med katerimi imajo država, SDH in Kad okoli dve tretjini delnic.