Foto:
Foto:
NLB se je uštela pri nakupu informacijskega sistema Sigma.

Ta ga je po besedah predsednika nadzornega sveta banke Antona Žuniča tudi sprejel. Voljč se je za ta korak odločil zaradi izjemno obremenilnega revizijskega poročila o nakupu informacijskega sistema Sigma.

Kot je po seji nadzornega sveta povedal Voljč, z 31. januarjem 2004 zapušča mesto predsednika uprave NLB-ja. Poklicno pot bo nadaljeval kot predstavnik za vzhodno Evropo v okviru bančne skupine KBC, ki je tretjinski lastnik NLB-ja.

Voljč: Odhajam z zadovoljstvom ob doseženih rezultatih
Marko Voljč je pojasnil, da želi nositi moralno odgovornost za težave, pozane z informacijsko tehnologijo v NLB-ju, čeprav ni bil neposredno odgovoren za to področje. Povedal je še, da se veseli strokovnih izzivov na novem mestu generalnega direktorja za Srednjo Evropo v KBC Bank & Insurance Holding Company v Bruslju.

Voljč upa, da bo njegov odstop zmanjšal pritiske javnosti in pospešil normalizacijo stanja, ki je nastalo v banki ob uvedbi novih osebnih računov. Poudaril je tudi, da odhaja z zadovoljstvom ob doseženih rezultatih.

Rop: Voljč je opravil veliko dela
Ocenjujem, da je odstop Marka Voljča korak v smer reševanja nastalega položaja v NLB-ju, pri čemer upam, da bo nadzornemu svetu uspelo čim prej imenovati novo vodstvo, je odstop Voljča komentiral premier Anton Rop. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo NLB še naprej ostal vodilna slovenska banka in vodilna banka v regiji.

NLB je namreč dobra banka, kar bo tudi ostala, to pa je ključno, kar se tiče našega finančnega in bančnega sistema, je poudaril Rop. Voljč je ne glede na težave, ki so se pojavile v NLB-ju, opravil tudi veliko dela v teh letih, ko je vodil banko, je spomnil premier.

Kdo bo nadomestil Voljča?
Nadzorni svet NLB-ja je na seji imenoval komisijo, ki bo v enem mesecu opravila pogovore z možnimi kandidati za Voljčevega naslednika in ga predlagala svetu. Zaenkrat mogočega kandidata še ni.

Nadzorniki so imenovali tudi komisijo, ki bo v čim krajšem času našla dodatnega člana uprave, ki bo odgovoren za informacijsko tehnologijo. Upravo bodo razširili na šest članov, vendar pa mora to potrditi še skupščina delničarjev.

Nadzorni svet je obravnaval poročili revizijske hiše Accenture in akcijske skupine za obvladovanje tveganj pri poslovanju z osebnimi računi in pri uvajanju informacijske podpore.

Stanje v NLB-ju se umirja
Sicer pa se je nadzorni svet NLB-ja na seji seznanil s poslovanjem Skupine NLB in NLB-ja v prvih devetih mesecih leta. Dobiček Skupine NLB znaša 19,05 miljarde SIT in je za 2,5 % večji kot v istem obdobju lani. Dobiček NLB-ja pa je za 26 % višji kot lani in dosega 15,1 miljarde SIT.

NLB pridobiva stranke
V NLB-ju je od 1. julija 2003 do 30. septembra 2003 odprlo račune 7.073 novih strank, iz banke pa je odšlo 5.128 strank. V oktobru so v banki prejeli manj pritožb kot v preteklih mesecih, nivo reklamacij se umirja, vendar še vedno ni padel na nivo pred uvedbo osebnih računov, so ugotovili na seji nadzornega sveta NLB-ja.