Priznanje menedžer leta 2020 je prejel Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi. Foto: Andraž Kobe za Združenje Manager
Priznanje menedžer leta 2020 je prejel Enzo Smrekar, glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi. Foto: Andraž Kobe za Združenje Manager

"Gre za biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije," je načrt za višjo rast produktivnosti, ki ga je združenje pripravilo skupaj z ekonomsko fakulteto in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, opisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

"Dobili smo prvi resen načrt za dvig produktivnosti, ki ne govori samo o gospodarskih ukrepih, ampak je osnovan na petih stebrih. Potrebujemo dober sistem upravljanja države, vlaganja v raziskave in razvoj, ustrezno infrastrukturo, izobraževanje in tržno usmerjenost. Ti ukrepi so temelj delovanja te in prihodnjih vlad, pri izvedbi pa bosta potrebna širok družbeni dogovor in modrost. Govorimo o ukrepih, ki bodo učinkovali na daljši rok, izpeljali pa jih bomo lahko samo, če bomo vsi zedinjeni. Vsi smo namreč odgovorni za razmere v družbi. Od večje vrednosti, ki jo bomo ustvarili, bomo imeli več vsi skupaj," je dodal.

Kriza pospešila delovne procese in inovacije

Ob koncu prvega dne letošnjega Managerskega kongresa je bilo na vrsti omizje z vodilnimi slovenskimi menedžerji o novi realnosti po covidu-19. Kot so ugotavljali sogovorniki, je kriza pospešila določene delovne procese in inovacije, prav tako pa se je izkazal pomen človeškega dejavnika oziroma pripadnosti in zavzetosti zaposlenih.

Kot je ugotavljala direktorica družbe Adria Dom Marta Kelvišar, ob izbruhu pandemije "nismo verjeli, da smo tako ranljivi kot družba". Je pa kriza imela tudi dobre plati, saj je pospešila implementacijo sprememb, kot je na primer digitalizacija.

Adrio Dom je kriza ujela sredi najvišje sezone in tedaj so se odločili nadaljevati delo. Pri tem so poleg ukrepov za zaščito zdravja okrepili komunikacijo z zaposlenimi, prav tako pa so bili dnevno v stiku tudi s trgom. Prav na osnovi informacij in potreb trga so v primerjavi z večino podjetij v panogi dosegli, da imajo ta čas celo več naročil kot v enakem lanskem obdobju.

V logistični panogi so se vsi zavedli odgovornosti, da se ne zgodi ustavitev pretoka blaga, pa je spomnila generalna direktorica družbe DB Schenker Valerija Špacapan Friš. Ob tem je priznala, da se zaradi specifik panoge in izpada določenih prihodkov še niso povsem pobrali, in opozorila, da so bili sami ob ukrepih pomoči gospodarstvu "kar malo pozabljeni".

"Nič, kar se dogaja na drugem koncu sveta, ni več nepomembno," pa je pomen svetovne soodvisnosti ponazoril direktor Hidrie Holdinga Iztok Seljak. V njihovi družbi so sicer v času krize izjemno pospešili prodajo električnih in hibridnih vozil ter prodajo zelenih tehnologij.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić pa je poudaril pomen motiviranih delavcev. "Vsi se zavedamo, kako je neko podjetje več kot samo Excelova tabela," je dejal in poudaril pomen zavzetih, odgovornih in motiviranih delavcev. Prav tako sta se kot pozitivni izkazali njihova velikost in možnost diverzifikacije tveganj.

Tudi glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in letošnji menedžer leta Enzo Smrekar je pohvalil zavedanje svojih zaposlenih, ki so kljub prvotni negotovosti zaradi nove bolezni opravljali delo v treh izmenah ob delavnikih in koncih tedna. Kot je poudaril, so se zaposleni zavedali, da ima njihovo delo tudi namen, saj "če se prehranska veriga ustavi, se ustavi Slovenija".

Menedžer leta je Enzo Smrekar