Število zamenjav dobavitelja elektrike se zmanjšuje, čeprav so potencialni prihranki še večji, kot so bili v rekordnem letu 2016, ugotavlja Agencija za energijo. Foto: BoBo

Agencija ugotavlja, da na trgu obstaja strukturno in po obsegu bolj ali manj stabilen delež aktivnih odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja vsako leto in aktivno iščejo najugodnejše prodajne pogoje za nakup energije. Vendar pa so ti odjemalci potencial prihranka v okviru izvedenih menjav že dodobra izkoristili, zato se tudi njihova dejavnost zmanjšuje.

V letu 2018 je dobavitelja električne energije zamenjalo 62.449 odjemalcev, in sicer 48.141 gospodinjskih in 14.308 poslovnih. Leto prej je bilo na drobnoprodajnem trgu z električno energijo 69.130 menjav, leta 2016 pa rekordnih 76.531 zamenjav dobavitelja električne energije.

"Sklepamo lahko tudi, da se ozaveščenost odjemalcev o koristih menjave dobavitelja ne širi zunaj kroga teh aktivnih odjemalcev, kar je ključni vzrok za ohlajanje dinamike na zadevnem trgu, in to kljub široki in raznovrstni ponudbi, dodanih ugodnostih ob pridružitvi, različnih možnostih plačevanja in enostavnemu postopku menjave dobavitelja," v poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018 ugotavlja agencija.

Koncentracija trga na segmentu gospodinjskih odjemalcev se je zmanjšala, ugotavlja Agencija za energijo. To bi lahko kazalo na ohlajanje drobnoprodajnega trga. Foto: BoBo

Največ zamenjav ponudnika v januarju

Število menjav dobavitelja pri gospodinjskih odjemalcih je bilo lani največje januarja, v preostalih mesecih je bilo konstantno in ni pomembno odstopalo od mesečnega povprečja. Povečano število menjav pri poslovnih odjemalcih v začetku leta je sicer običajno, saj večinoma potečejo sklenjene pogodbe o dobavi.

Nekoliko je izstopalo še število menjav dobavitelja pri gospodinjskih odjemalcih v novembru. "To lahko povežemo z iztekom letnih zajamčenih cen iz akcije Zamenjaj in prihrani," so pojasnili na agenciji. Aktivni odjemalci so se namreč po izteku pogojev, doseženih v omenjeni akciji, odločili za menjavo dobavitelja. Lani pa, kot dodajajo, ni bilo odmevnejših akcij dobaviteljev.

Pomoč pri izbiri ponudnika

Pri izbiri dobavitelja so potrošnikom v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z električno energijo, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo (Primerjalnik stroškov oskrbe) na strani agencije. Spletna aplikacija prikazuje samo ponudbe za dobavo električne energije na podlagi rednih cenikov. Akcijske in paketne ponudbe so objavljene na spletnih straneh dobaviteljev električne energije.

Pri izbiri dobavitelja je pomembno poleg cene upoštevati tudi vse druge pogoje, ki jih ponujajo dobavitelji. To so predvsem časovna veljavnost pogodbe, odpovedni rok, plačilni pogoji in dodatne storitve. Pri oskrbi z električno energijo je mogoče izbirati tudi različne vrste električne energije glede na vir, iz katerega je ta energija proizvedena.