35 milijonov evrov bo na Merkurjevih računih na začetku januarja. Foto: MMC RTV SLO
35 milijonov evrov bo na Merkurjevih računih na začetku januarja. Foto: MMC RTV SLO
Merkur
Merkurjeve trgovine so v predprazničnem času dobro založene, trdi uprava. Foto: MMC RTV SLO
Vendarle odpravnine za delavce Merkurja in Mersteela

Sredstva bi tako prejeli na začetku januarja. Dogovarjanje o posojilu je trajalo tako dolgo, ker se je zapletlo pri zahtevah Hypo banke, ki je zahtevala boljša zavarovanja kot druge banke. Predsednik uprave Merkurja Blaž Pesjak je pojasnil, da so sklenili kompromis, da se bodo redno opravljala testiranja uresničevanja poslovnega načrta, ki ga bodo nadzornemu svetu predložili do konca januarja. Če načrt ne bo izpolnjen, lahko banke predčasno odstopijo od posojila.

Ob morebitnem predčasnem odpoklicu posojila po izglasovani prisilni poravnavi bi moral Merkur najti nov vir za poplačilo navadnih upnikov, da bi poslovanje normalno steklo. Lahko pa se zgodi tudi, da prisilna poravnava pade in sledi stečaj, če je pred glasovanjem o prisilni poravnavi zaznati bistveno odstopanje na področju dokapitalizacije in reprograma posojil, je še opozoril Pesjak.

Tekoči rezultati poslovanja kažejo na nekoliko boljše čase
Predsednik nadzornega sveta Matevž Slapničar meni, da težav pri uresničevanju načrta ne bi smelo biti, na kar kažejo tudi spodbudni rezultati poslovanja Merkurja v zadnjih mesecih. Stvari se obračajo na bolje in tekoči rezultati iz poslovanja so skorajda na ničli. Kljub temu je imel Merkur v prvih 11 mesecih letošnjega leta 116 milijonov evrov izgube, ki pa je predvsem posledica odpisov terjatev.

Svež kapital je potreben predvsem zaradi nizkih zalog, zlasti v veleprodaji. Tudi zaradi zamika posojila bo trajalo dalj časa, da se poslovanje obrne na bolje. Trenutno posledic zamika posojila ne čutijo in so trgovine kar dobro založene, je dejal Pesjak. Precej so jim pomagali tudi dobavitelji, ki so Merkurju zaupali in uresničili vse sklenjene pogodbe, čeprav jim družba ni mogla dati garancije, zato se jim je Pesjak posebej zahvalil. Dodal je, da bodo morali v prihodnje zaupanje dobaviteljev dvigniti na višjo raven, še posebej z rednim plačevanjem v določenih rokih.

Uprava sicer načrtuje racionalizacijo poslovanja Merkurja, poleg tega pa pričakujejo, da bo program presežnih delavcev izveden v bistveno manjšem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano, saj je 500 delavcev iz Merkurja že odšlo. Ključna bo dokapitalizacija, ki naj bi znašala najmanj 85 milijonov evrov, o čemer naj bi lastniki odločali na januarski skupščini, ki bo predvidoma 10. januarja. Upniki so izrazili tudi nekaj zanimanja za pretvorbo terjatev v lastniške deleže, zato Slapničar napoveduje, da bodo uspeli, potrebnega bo le še nekaj prepričevanja.

Vendarle odpravnine za delavce Merkurja in Mersteela