Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja 2024, nato je bila uvedba sprva prestavljena na 1. marec, nato pa na 1. julij 2024. Zdaj ministrstvo predlaga zamik še za dve leti. Foto: EPA
Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja 2024, nato je bila uvedba sprva prestavljena na 1. marec, nato pa na 1. julij 2024. Zdaj ministrstvo predlaga zamik še za dve leti. Foto: EPA

Ministrstvo je v prošnji Agenciji za energijo zapisalo, da iz odziva akterjev na slovenskem trgu električne energije, predvsem zbornic in združenj, ki zastopajo poslovne odjemalce elektrike, izhaja, da razmere še ne dopuščajo uvedbe novega modela obračunavanja omrežnine. Ministrstvo se sicer strinja, da je sprememba modela potrebna za zagotavljanje zadostnih sredstev za razvoj elektroomrežij na pravičen način, ki ne bi nesorazmerno obremenil ene skupine odjemalcev, a ob tem opozarja na pozive glede načina in časa izvedbe.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije je v dopisu ministrstvu in agenciji opozorila, da lahko obračun omrežnine po novem sistemu optimalno uvedejo le po množičnem testiranju v času trajanja vsaj treh mesecev. Le tako naj bi namreč zajeli vse možne primere obračuna in odpravili morebitne napake, v nasprotnem primeru pa da obstaja zelo veliko tveganje, da bo izdanih veliko napačnih računov.

Sorodna novica Kako bo po novem obračunana omrežnina? Dražja bo v obremenjenih delih dneva.

Da bi omogočila testiranje, je agencija konec leta 2023 uvedbo novega sistema zamaknila na 1. julij letos, a kot pravijo dobavitelji, za začetek testiranj potrebujejo celovite priloge s podatki med drugim za 15-minutne meritve po časovnih blokih za različne uporabnike, a jih še niso prejeli. Poleg tega z aktom glede omrežnine še ni usklajen nov sistem določanja prispevkov za obnovljive vire in za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom, odprta ostajajo tudi vprašanja glede obračuna omrežnine za samooskrbo po energetskem zakonu oz. zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, še opozarjajo dobavitelji.

Gospodarska, trgovinska in obrtno-podjetniška zbornica ter združenje delodajalcev in združenje delodajalcev obrti in podjetnikov so v dopisu ministrstvu opozorili, da elektrodistributerji poslovnih odjemalcev niso seznanili s finančnimi posledicami novega sistema pri omrežnini. Kot pravijo, so podjetja zaradi visokih podražitev elektrike v zadnjem obdobju že izkoristila skoraj vse možnosti optimizacije pri porabi elektrike, konic porabe pa v gospodarstvu ni mogoče bistveno spreminjati, zato je njihov strah pred dodatnimi stroški upravičen.

Ministrstvo: "Presodili smo, da je morda potrebnega malo več časa"

Po mnenju ministrstva je treba upoštevati, da se Evropa še vedno spopada z energetskimi in neenergetskimi posledicami vojne v Ukrajini, poleg tega so se v zadnjih dveh letih pospešeno razvijali obnovljivi viri v EU-ju in to posledično vpliva na razmere na trgu.

"Presodili smo, da je morda potrebnega malo več časa. Razlogi so trije. Trenutno kaže, da stvari tehnično morda še niso dovolj pripravljene, da bi lahko s 1. julijem zagotovili brezhibne obračune oz. račune za končne odjemalce. Drugi razlog je poziv gospodarskih združenj, da potrebujejo prehodno obdobje za spremembo, saj so se že v preteklih dveh letih spopadali z visokimi cenami energije na trgu in bi jih zdaj dodatno prizadela še povišana omrežnina," je povedala državna sekretarka na ministrstvu Tina Seršen.

"Tretji razlog pa je, da je šla energetika v zadnjih dveh letih čez izjemno turbulentno obdobje, spopadali smo se z velikimi spremembami tako pri samih virih kot pri delovanju energetskih trgov v EU-ju, in morda je to priložnost, da preden se taka velika sprememba uvede, še enkrat pogledamo, ali metodologija zajema nove realnosti," je dodala državna sekretarka. Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja 2024, nato je bila uvedba sprva prestavljena na 1. marec, nato pa na 1. julij 2024.

Agencija: "Deležniki bi morali že biti dovolj dobro pripravljeni"

Z Agencije za energijo so v odzivu na predlog ministrstva sporočili, da o prestavitvi uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki ne razmišljajo. Ocenjujejo, da bi morali biti deležniki tudi z vidika informacijske podpore že danes dovolj dobro pripravljeni, saj nova metodologija velja že leto in pol, zato tudi informacijska podpora po njihovem mnenju ne sme biti več razlog za ponovno prestavitev.

Glede na cilje in učinke na odjemne skupine je prenova obračuna omrežnine nujna, so poudarili. "Dejstvo je, da se v zadnjem obdobju vrstijo številni pritiski in poskusi, da se prenova obračuna omrežnine prepreči. Čeprav se pogosto navajajo gospodinjstva, na agenciji ocenjujemo, da ta odjemna skupina ni razlog za prestavitev obračuna omrežnine, saj bodo prav gospodinjstva deležna pozitivnih učinkov," so zapisali na agenciji, ki jo vodi Duška Godina in v katere pristojnosti je določitev sistema obračuna omrežnine.

Sorodna novica Povprečnemu gospodinjstvu naj bi se strošek omrežnine prihodnje leto znižal

Dodali so, da bo velika večina gospodinjskih odjemalcev zaradi pravičnejše porazdelitve stroškov plačevala manj, v dveletnem prehodnem obdobju bodo lahko tudi spoznali priložnosti, ki jih prenova obračuna prinaša, in se prepričali, da se jim ob nespremenjenih navadah rabe elektrike ni treba bati zaračunavanja dodatnih stroškov. Enako velja tudi za male poslovne odjemalce, so zatrdili na agenciji.

Po njihovih navedbah so na voljo podrobni merilni podatki za več kot 90 odstotkov odjemalcev. Tisti, ki so do zdaj plačevali več, kot dejansko uporabljajo omrežje, ker ni bilo podatkov o njihovi dejanski rabi omrežja, bodo po novem plačevali manj. Tisti, ki so plačevali premalo, pa bodo plačevali več. Bodo pa lahko slednji s pomočjo tehnologij, kot je npr. pametno upravljanje naprav, in naložbami v hranilnik s prilaganjem odjema in pomikanjem rabe v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, vplivali na stroške omrežnine.

Poleg pravične porazdelitve stroškov ključna tudi učinkovita raba energije

Več kot zdaj bo predvidoma plačevala industrija, ampak ne vsa, pravijo na agenciji. Vsak bo plačal toliko, kolikor uporablja omrežje, so dodali. Industrijski odjemalci nad 43 kilovati moči so že zdaj merjeni, zato po navedbah agencije zanje prehod na nov obračun ne bo predstavljal novosti. Že zdaj vedo, kakšne moči dosegajo in koliko energije porabijo, poznajo tudi priložnosti vplivanja na stroške porabljene energije, ki jih ponuja odprti trg z električno energijo.

Omrežnina pri industrijskih odjemalcih na srednji napetosti predstavlja med sedmimi in 15 odstotki končnega stroška za oskrbo z energijo, porabnikom na visoki napetosti pa med tremi in štirimi odstotki. "Zato prenova obračuna omrežnine, čeprav se bo tem odjemalcem omrežnina zvišala, ne pomeni pomembnega vpliva na končni strošek oskrbe z električno energijo," so zapisali na agenciji.

Tisti, ki so vključeni v shemo net meteringa, še vedno ne bodo plačevali električne energije in tarifne postavke omrežnine za preneseno energijo, saj se jim proizvedena in porabljena energija izravnata na letni ravni. Ker pa so kljub sončni elektrarni še vedno zelo odvisni od omrežja, bodo plačevali nekoliko več omrežnine zaradi moči oz. obremenitev omrežja.

Sorodna novica Ukrepi za gospodinjstva lani nevtralizirali cenovni šok pri elektriki, cene za podjetja precej višje

Novi sistem bo po navedbah agencije deloma saniral negativne vplive net meteringa na odjemalce, ki niso v shemi. Zaradi net meteringa zdaj npr. enočlansko gospodinjstvo, ki se ogreva na plin (in mu je obračunano šest kW, elektrooperater pa je ugotovil, da dosega manj kot tri kW), plačuje enkrat več omrežnine za elektriko, ob tem pa plačuje še plinsko omrežnino. Na drugi strani pa npr. štiričlansko gospodinjstvo, ki ima sončno elektrarno, se ogreva s toplotno črpalko in ima tudi druge energetsko potratne naprave, plačuje med sedem in 10 kW moči, dosega pa konice več kot 12 kW.

"Ker so odjemalci, ki imajo sončno elektrarno in se ogrevajo na elektriko predvsem v zimskem obdobju, skoraj popolnoma enako odvisni od omrežja kot drugi odjemalci, je prav, da plačajo omrežnine toliko, kolikor dejansko uporabljajo omrežje, stroški pa se pravično porazdelijo," pravijo na agenciji. Imajo pa ti odjemalci možnost, da z npr. majhno spremembo navad, kot sta premikanje rabe toplotne črpalke ali polnjenje avtomobila v del dneva, ko bo omrežnina nižja, strošek omrežnine znižajo. Učinkovita raba omrežja je poleg pravične porazdelitve stroškov ključen razlog za prenovo omrežnine, še trdijo na agenciji.