Za predlog zakona je predvidena obravnava po nujnem postopku, z zakonom pa hitijo, da bi omogočili pridobitev nepovratnih sredstev. Foto: BoBo
Za predlog zakona je predvidena obravnava po nujnem postopku, z zakonom pa hitijo, da bi omogočili pridobitev nepovratnih sredstev. Foto: BoBo
Luka Koper
Predlog zakona uvaja tudi nekatere nove vire za financiranje investicije, kot so povečana uporabnina, pribitek na cestnino in taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču. Foto: BoBo

Za predlog zakona je predvidena obravnava po nujnem postopku, z zakonom pa hitijo, da bi omogočili pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisa, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov in sodelovanje ene ali več zalednih držav. To terja skupno podjetje, ki posledično zahteva nekoliko drugačno zakonsko ureditev.

Gre za nepovratno milijardo evrov, ki bo namenjena prometnim projektom, pri katerih bo zagotovljeno financiranje iz zasebnega kapitala oziroma iz finančnih institucij za izvedbo v okviru večletnega delovnega programa o instrumentu za povezovanje Evrope (IPE).

Da bi bilo s projektom drugega tira v tem razpisu sploh mogoče sodelovati, se mora družba 2TDK nujno prijaviti kot investitor. Razpis je bil objavljen januarja, rok za prijavo pa se izteče 14. julija. Na ta dan mora biti družba 2TDK že investitor.

200 milijonov bo zagotovila država
Financiranje projekta bo temeljilo na diverzifikaciji in kombiniranju finančnih virov skladno s politiko evropskih institucij. Vzdržnost finančne konstrukcije bo zagotovljena s 40-odstotnim deležem kapitala v strukturi virov projektnega podjetja. Okvirno polovico tega kapitala bo zagotovila država iz potrjenih proračunov za leti 2017 in 2018 v skupni višini do 200 milijonov evrov.

Nadaljnjih 25 odstotkov oziroma do 250 milijonov evrov se po predlogu zakona načrtuje iz nepovratnih evropskih sredstev, v prvi vrsti IPE-ja kot ključnega programa za sofinanciranje jedrnih transportnih koridorjev. Predvideno je tudi, da bo del nepovratnih sredstev zagotovljen iz kohezijskega sklada, kar bo zahtevalo spremembo slovenskega operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Do 300 milijonov z dolgom brez državnega poroštva
Do 300 milijonov evrov bo zagotovljenih z zadolževanjem, prioritetno pri Evropski investicijski banki. Projektno podjetje, ki bo najelo kredit, bo iskalo garancijo Evropskega sklada za strateške investicije (EFSI). Izdaja državnega poroštva za najetje posojilo s tem zakonom ni predvidena.

Pet odstotkov predračunske vrednosti oziroma 50 milijonov evrov je že bilo vloženih za odkup zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije. Ta del vlaganj bo tvoril knjigovodsko vrednost zemljišča in bo ostal v državni lasti.

Predvideni novi viri financiranja
Predlog zakona uvaja tudi nekatere nove vire za financiranje investicije, kot so povečana uporabnina, pribitek na cestnino in taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

Pripravljalna dela lahko začne družba izvajati takoj po sprejetju zakona, na podlagi katerega postane investitor, kar pomeni, da ji z izvedbo del ne bo treba čakati do podelitve koncesije. Pripravljalna dela med drugim obsegajo pripravo projektne dokumentacije, izvedbo arheoloških izkopavanj ter geološko-tehniških in hidrogeoloških raziskav, gradnjo preložitve sedanje proge v Divači, gradnjo dostopnih cest ter prestavitve komunalnih vodov. Vsa dela so v zakonu izrecno navedena.

Drugi tir bo zgrajen na podlagi koncesijskega razmerja med državo in družbo 2TDK, ki bo trajalo 45 let.