Investitor drugega tira, družba 2TDK, bi investicijo izvedel v svojem imenu in na svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bila družba lastnica infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država. Foto: BoBo
Investitor drugega tira, družba 2TDK, bi investicijo izvedel v svojem imenu in na svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bila družba lastnica infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država. Foto: BoBo
Predlagana pravna podlaga za drugi tir

Osnutek zakona po navedbah Rajka Pirnata, ki je sodeloval pri pisanju zakonodaje, izhaja iz ideje pridobitve evropskih sredstev iz tako imenovanega blending poziva, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov, in sodelovanja ene ali več zalednih držav, kar pa terja skupno podjetje, ki posledično zahteva nekoliko drugačno zakonsko ureditev.

Investitor drugega tira, družba 2TDK, bi investicijo izvedel v svojem imenu in na svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bila družba lastnica infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država. Ko bo infrastruktura enkrat zgrajena, ni predvideno, da bi bilo njeno upravljanje drugačno, kot je upravljanje preostale infrastrukture, ki ga izvaja družba Slovenske železnice-Infrastruktura.

Višje cestnine ali dajatev na pretovor v Luki?
Odplačilo investicije in donos na vložena sredstva bi poleg pobiranja redne uporabnine, ki jo prejme SŽ-Infrastruktura, po Pirnatovih besedah zagotovili s pobiranjem predornine. Gre za pribitek na infrastrukturo zaradi nove investicije, ki je prihodek družbe. Zakon predvideva tudi tako imenovani crossfinancing. Gre za povečanje cestnin za težka tovorna vozila, s katerim bi zagotovili sredstva za alternativno infrastrukturo, ki bi razbremenila obremenjene avtoceste. Tretji vir pa je dajatev na pretovor v Luki Koper.

Druge države, ki bi vstopile v projekt, ne smejo prevzeti deleža, ki je enak ali večji od tistega, ki ga ima v lasti Slovenija. Poleg Madžarske se predlagatelji zakona dogovarjajo še z nekaterimi drugimi državami, ob tem pa poudarjajo, da države investitorke s tem ne bi mogle poseči v lastniško strukturo Luke Koper ali pridobiti pravice do prednostnega usmerjanja železniškega prometa.

Načrtovan nujni postopek
Kot je v izjavi za medije v Ljubljani pojasnil Leben, so osnutek zakona danes predstavili premierju Miru Cerarju, predsedniku SD-ja Dejanu Židanu in predsedniku DeSUS-a Karlu Erjavcu. Sklenili so, da bodo s postopkom sprejema zakona nadaljevali, torej ga do prihodnjega petka vložili v medresorsko usklajevanje. Leben ob tem načrtuje parlamentarno obravnavo po nujnem postopku, da se lahko do 14. julija uredijo investitorski pogoji in prenesejo na družbo 2TDK.

Pristojni odbor državnega zbora bo sicer obravnaval tudi različico zakona, ki ga je pripravil Svet za civilni nadzor projekta drugi tir. Leben je dejal, da se lahko odbor odloči, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Na ministrstvu pa so že pred časom potezo sveta označili kot destruktivno. Leben ob tem opozarja, da bi zavlačevanje postopka upočasnilo pridobivanje evropskih sredstev in posledično privedlo do gospodarskih posledic za Luko Koper in celotno logistiko.

Predlagana pravna podlaga za drugi tir