Gostovanja po letih visokih stroškov ni več, čeprav se bo v določenih primerih še lahko obračunavalo. Foto: EPA
Gostovanja po letih visokih stroškov ni več, čeprav se bo v določenih primerih še lahko obračunavalo. Foto: EPA
false
Simobil, zdaj A1, bo uporabnikom vseh paketov omogočil celotno izrabo zakupljenih količin. Foto: BoBo
false
Formule za izračun maloprodajne cene in poštene uporabe. Foto: MMC RTV SLO
false
V Telekomu Slovenije bodo le v delu ponudbe uporabnikom ponudili možnosti celotnega izkoristka zakupljenega prenosa podatkov. Foto: BoBo

Ob tem operaterji posebej opozarjajo, da klicanje iz Slovenije v tujino ni gostovanje, ampak se obravnava kot mednarodni klic in se kot tak tudi (precej dražje) obračunava. Zato previdno, če boste poleti klicali na Hrvaško.

denar, evro
Če boste v tujini prekoračili zakupljene enote, se vam bodo obračunale kot po ceniku v domači državi. Foto: Pixabay

S 15. junijem se bo začel uveljavljati koncept "gostovanja kot v domačem omrežju" oz. Roam Like at Home (RLAH). To pomeni, da bo vaš operater moral za odhodne in dohodne klice, SMS- in MMS-sporočila ter prenos podatkov uporabljati isti cenik, kot ga za te storitve uporablja v Sloveniji.

Torej, če imate v svojem paketu (enako velja za predplačnike) zakupljeno določeno količino SMS-sporočil in minut pogovora ter določeno količino prenosa podatkov, se vam bodo količine, ki jih boste porabili v tujini, odštevale od teh zakupljenih količin brez vsakršnih dodatnih stroškov. Vendar evropska uredba pri prenosu podatkov operaterjem omogoča nekoliko zapleteno izjemo omejevanja prenosa podatkov v tujini.

Ta izjema se nanaša na pakete, ki uporabnikom zagotavljajo neomejen prenos podatkov, in na pakete, katerih domača maloprodajna cena brez DDV-ja na gigabajt (GB) podatkovnih storitev je nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene brez DDV-ja, ki znaša 7,7 evra. To pomeni, da vam bo operater v tujini dovolil porabiti le določen odstotek količine podatkov, ki jo imate zakupljeno v Sloveniji po t. i. načelu poštene uporabe. (Če vas zanima, kako se po tem načelu izračuna, ali je maloprodajna cena vašega paketa nižja od veleprodajne cene in koliko podatkov vam bo operater dovolil porabiti v tujini, si lahko formulo pogledate na sosednji sliki.*)

O tem, kakšna količina vam je glede na vaš paket na razpolago, boste obveščeni v SMS-sporočilu ob prestopu meje. Če vas vaš operater o omejitvi v gostovanju ne obvesti, se šteje, da imate na razpolago isto količino kot v Sloveniji, pravijo na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).

A1 nima omejitev, Telekom samo pri nekaterih paketih
Zdaj pa k operaterjem – za odgovore smo se obrnili na Telekom Slovenije, A1 in Telemach, ki skupaj pokrivajo več kot 93 odstotkov slovenskega trga mobilnih komunikacij (odgovore Telemacha bomo dodali, ko jih prejmemo). Na A1 so pojasnili, da bodo svojim uporabnikom omogočili v tujini porabiti vse zakupljene količine prenosa podatkov, SMS- in MMS-sporočil in minut pogovorov (če MMS-sporočil nimate zakupljenih, se obračunavajo po ceniku, ki velja za Slovenijo). Se pravi, če imate pri A1 zakupljeno neomejeno količino pogovorov in SMS-in MMS-sporočil, te količine veljajo tudi za gostovanje v tujini. Če imate zakupljenih 10 GB podatkov, jih boste toliko lahko porabili tudi v tujini.* Če boste te količine presegli, jih boste brez pribitka plačevali po ceniku, ki velja za te storitve v Sloveniji.

Če ste naročnik Boba, pa boste v paketu Super Bob imeli v tujini na voljo 2.396 MB prenosa podatkov in 2.614 MB, če imate paket Mogočni Bob.

V primeru, da bo A1 ugotovil, da zlorabljate pogoje gostovanja, bo lahko od vas zahteval dokazilo o trajnih vezeh na področje Slovenije oz. začel obračunavati pribitke na domače cene, ki so sledeči: 3,90 centa na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU-regulacija, 1,32 centa na minuto dohodnega klica, 1,22 centa na poslani SMS, 0,92 centa na poslani MMS in 9,39 evra na GB prenesenih podatkov.**

Enako politiko za SMS-sporočila in minute pogovorov imajo tudi pri Telekomu Slovenije, podatke, porabljene za MMS-sporočila, pa vam bodo odštevali od zakupljene kvote prenosa podatkov. Bo pa Telekom Slovenije glede na paket uporabnikom omogočil bodisi celotno izrabo zakupljenih količin bodisi le določen del po načelu pravične porabe. Na tej povezavi si lahko pogledate pakete, pri katerih Telekom omogoča le delno izrabo zakupljenih podatkov v tujini. Če boste te količine presegli, vam bo Telekom vsak naslednji megabajt prenesenih podatkov zaračunal po 0,92 centa. Za pakete, ki niso na seznamu na povezavi, velja, da lahko naročniki zakupljene količine v celoti porabijo za prenos podatkov v Sloveniji in v območju z EU-tarifo.

Če imate četvorčka, je odvisno od izbranega paketa
Malce drugačna zgodba pa je, če imate mobilni telefon kot del t. i. četvorčka. Na A1 so pojasnili: "Če uporabniki katerikoli mobilni paket A1 združijo s katerim od paketov A1 Kombo, ki združujejo internet, televizijo in fiksno telefonijo, bodo lahko v državah EU/EEA porabili vse zakupljene količine prenosa podatkov, ki jih vključuje izbrani mobilni paket, ne glede na to, kateri paket A1 Kombo so izbrali. Ugodnost neomejenega mobilnega interneta, ki jo lahko uporabniki dobijo, če na enem računu združijo paket A1 Kombo in vsaj dve mobilni številki, pa velja le v Sloveniji."

Pri Telekomu so četvorčki del paketov Modri. "V primeru paketov Modri (vključujejo: mobilno telefonijo, TV, internet in fiksno telefonijo) smo za izračun politike pravične uporabe uporabili primerljive pakete iz mobilne ponudbe, za kar smo pridobili tudi soglasje AKOS-a. Primer: paket Modri vključuje 20 GB mobilnega prenosa podatkov, zato smo za izračun politike pravične uporabe vzeli primerljiv mobilni paket Brezskrbni B, ki prav tako vključuje 20 GB prenosa podatkov," so pojasnili. Po domače, kolikor uporabniki paketa Brezskrbni B lahko porabijo podatkov v tujini, toliko jih lahko tudi naročniki paketa Modri.

Operaterjem boste morali dokazati, da boste večino storitve uporabljali v Sloveniji
Poleg sprememb v obračunavanju pa nova uredba prinaša še spremembe pri sklepanju naročniških razmerij z namenom preprečevanja zlorab. Primer: prijatelju v Avstriji prodate slovensko SIM-kartico, ker ponuja bolj bogat paket za nižjo ceno, kot kar ponujajo tamkajšnji operaterji.

"Ponudniki storitev bodo od svojih uporabnikov lahko zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Šele takrat, ko bodo uporabniki navedeno izkazali, jim bo operater dolžan omogočiti RLAH, sicer se jim bo gostovanje v EU-ju zaračunavalo s pribitki (enako kot do zdaj). Navedeno pa ne velja za obstoječe naročnike, ki bodo naročniško razmerje sklenili pred 15.6.2017. Tem je s 15.6.2017 RLAH omogočen avtomatično," pojasnjujejo na AKOS-u. Ta dokazila bodo lahko potrdila o šolanju, zaposlitvi, plačevanju davkov …

Da ne bi prišlo do zlorab, bo operater v obdobju štirih mesecev lahko tudi spremljal prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. "Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev pretežno (tj. več kot 50 odstotkov dni) prijavljen v omrežjih tujih operaterjev (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 odstotkov vseh storitev opravil v gostovanju v EU/EEA, bo z SMS-sporočilom obveščen, da mora v 14 dneh spremeniti vzorec porabe, sicer mu bo za gostovanje v EU-ju zaračunan pribitek. Če uporabnik vzorca ne spremeni, mu lahko operater začne zaračunavati pribitek. Pribitek skupaj z domačo maloprodajno ceno pri tem ne sme presegati regulirane maloprodajne cene gostovanja. Ta za SMS znaša šest centov, za minuto odhodnega klica pa 19 centov," še dodajajo na AKOS-u.

* Z A1 so nam sprva pomotoma sporočili, da se podatki, porabljeni za pošiljanje MMS-sporočil, odštevajo od zakupljene količine prenosa podatkov.

** Prvotno smo pomotoma zapisali, da so navedene cene cene, ki jih A1 zaračunava za preseganje zakupljenih količin.

Ob tem operaterji posebej opozarjajo, da klicanje iz Slovenije v tujino ni gostovanje, ampak se obravnava kot mednarodni klic in se kot tak tudi (precej dražje) obračunava. Zato previdno, če boste poleti klicali na Hrvaško.