Vodstvo javnega komunalnega podjetja Prodnik podrobnosti ne komentira in zatrjuje, da posluje zakonito in spoštuje vse obveznosti s področja delovnopravne zakonodaje. Foto: TV Slovenija
Vodstvo javnega komunalnega podjetja Prodnik podrobnosti ne komentira in zatrjuje, da posluje zakonito in spoštuje vse obveznosti s področja delovnopravne zakonodaje. Foto: TV Slovenija

Dogajanje v Javnem komunalnem podjetju Prodnik smo začeli spremljati, ko je poleg starega sindikata JPK Prodnik, ki naj delavcem ne bi nudil zadostne podpore, zrasel nov sindikat VIR Prodnik in začel glasno opozarjati na domnevne nezakonitosti v podjetju. Trenja med vodstvom podjetja in starim sindikatom na eni in novim sindikatom na drugi strani se stopnjujejo vse od februarja, ko sta predsednik sindikata VIR Prodnik Tomaž Ličen in podpredsednik Blaž Jazbec na direktorja komunale Marka Faturja poslala dopis, v katerem sta zahtevala odpravo kršitev v zvezi z agencijskim delom. Agencijski delavci naj bi namreč – nekateri tudi več kot deset let – v JKP Prodnik opravljali redno potrebna dela, kar je samo po sebi sporno, ob tem pa tudi niso bili deležni enakega plačila, ugodnosti in pravic, ki pripadajo njihovim redno zaposlenim sodelavcem.

Domžalsko komunalno podjetje: dva sindikata, dve različni zgodbi

Čeprav je podjetje novi sindikat ignoriralo in se na pozive in opozorila o nezakonitostih ni neposredno odzvalo, se je položaj agencijskih delavcev začel nekoliko izboljševati. Nato je sledil obrat – Prodnik je odslovil tri agencijske delavce, ki so bili med tistimi, ki so aktivno sodelovali v boju za svoje pravice. V podjetju so navedli, da njihovo delo ni več potrebno. Kmalu za tem se je na enem od zaposlitvenih portalov pojavil oglas, v katerem je agencija iskala nove delavce za delo v domžalski komunali. V sindikatu VIR Prodnik so potezo označili za “jasen signal preostalim zaposlenim, kaj jih bo doletelo, če se včlanijo v novi sindikat in se borijo za to, kar jim pripada”, in proti direktorju javnega komunalnega podjetja vložili kazensko ovadbo.

Obračun z žvižgačema, namesto odpravljanja nepravilnosti

Ker nista odnehala opozarjati na nepravilnosti v podjetju, sta službo 19. maja izgubila tudi Ličen in Jazbec. To je med različnimi organizacijami in sindikati sprožilo val ogorčenja in pozive k zaščiti sindikalnih "žvižgačev" ter preklicu odpovedi. Kot je navedeno v skupnem zapisu, pod katerega se je podpisalo 17 organizacij in sindikatov, gre za velikokrat videno situacijo, v kateri se je vodstvo podjetja namesto za reševanje nezakonitosti odločilo za obračun s tistimi, ki na nezakonitosti opozarjajo.

Kot je povedal Tomaž Ličen, se kljub izgubi službe nad obema z Jazbecem še vedno izvaja pritisk, zaradi domnevnih žalitev predsednika starega sindikata pa jima grozi tudi civilna tožba. Foto: TV Slovenija
Kot je povedal Tomaž Ličen, se kljub izgubi službe nad obema z Jazbecem še vedno izvaja pritisk, zaradi domnevnih žalitev predsednika starega sindikata pa jima grozi tudi civilna tožba. Foto: TV Slovenija

Tomaž Ličen in Blaž Jazbec sta na pritiske in šikaniranja ter na to, da ju podjetje skuša loviti na napakah, opozarjala, že od kar sta izpostavila težave, ki se dogajajo na domžalski komunali. Med drugim sta bila edina od redno zaposlenih, ki sta bila prikrajšanja za dvig plače. Vodstvo je obema izreklo tudi opozorilo o neizpolnjevanju obveznosti, ki je bilo podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Jazbec je opozorilo prejel zaradi domnevno neustrezno prijavljenega koriščenja dveh dni letnega dopusta, Ličen pa zaradi povzročene škode na službenem vozilu. Jazbec je v zagovoru pojasnil, da je dopust prijavil in izkoristil tako kot vsi drugi zaposleni v podjetju. V Ličnovem primeru pa je šlo za manjšo škodo na vozilu – zaradi snega na cesti ga je zaneslo v rob cestišča, pri čemer sta bili poškodovani gumi. Škodo je krila zavarovalnica.

Na vodstvo komunalnega podjetja je kmalu po ustanovitvi sindikata VIR Prodnik prišla tudi anonimna prijava, v kateri naj bi bilo – po njunih trditvah lažno – zapisano, da Tomaž Ličen in Blaž Jazbec nočeta delati in da širita škodljive informacije o podjetju. Ker naj bi bili groženj, da zanje ne bo dobro, če se včlanijo v nov sindikat, deležni tudi drugi delavci, je VIR na predsednika starega sindikata Boštjana Novaka naslovil zahtevo za prekinitev oviranja pravice do sindikalnega organiziranja.

Vodstvo se je postavilo na stran starega sindikata

Vodstvo podjetja nesoglasij med sindikatoma ni želelo komentirati. Zatrdili so le, da podjetje posluje zakonito in spoštuje vse obveznosti s področja delovnopravne zakonodaje. Čeprav je o dogajanju in domnevnih pritiskih na nov sindikat pisalo več medijev, vodstvo ni prisluhnilo opozorilom Lična in Jazbeca. Je pa hitro ukrepalo, potem ko je na pritiske opozoril predsednik starejšega od obeh sindikatov na Prodniku, Boštjan Novak, ki je očitke uperil v vodstvo novega sindikata.

Je agencijske delavce v domžalski komunali odnesel koronavirus ali sindikalizem?

Novak, ki je sicer neposredno nadrejen Tomažu Ličnu, je v začetku maja vodstvu podal pisno prijavo o trpinčenju (mobingu) na delovnem mestu. V podjetju so zapisali, da je iz prijave razvidno, da Jazbec in Ličen že več mesecev med sodelavci in v javnosti o Novaku širita žaljive trditve in da na delovnem mestu ustvarjata negativno ozračje, ki je nastrojeno in žaljivo zoper navedenega sodelavca. Očitala naj bi mu nesposobnost, nezavzemanje za delavske pravice in to, da je podkupljen in da sindikat vodi kot enopartijski sistem.

Skupaj s predhodnima opozoriloma (zaradi škode na službenem vozilu in nepravilne prijave letnega dopusta) je Novakova prijava zadostovala za to, da sta bila tako Ličen kot Jazbec povabljena na razgovor zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in nato izgubila službo. Zavzemanje za pravice agencijskih delavcev je predsednika in podpredsednika sindikata tako pripeljalo na cesto. Kot je povedal Ličen, pa kljub izgubi službe nad obema z Jazbecem Novak in njegov sindikat izvajata dodaten pritisk, zaradi domnevnih žalitev pa jima grozi tudi civilna tožba.

Župani petih občin pristojne organe pozvali, naj opravijo svoje delo

Blaž Jazbec je prepričan, da bo dogajanju na domžalski komunali prej ali slej treba priti do dna. Foto: TV Slovenija
Blaž Jazbec je prepričan, da bo dogajanju na domžalski komunali prej ali slej treba priti do dna. Foto: TV Slovenija

Sindikat VIR očitke, na podlagi katerih sta Ličen in Jazbec izgubila službo, označuje za neutemeljene in jih jemlje kot poskus dokončnega razbitja sindikata in utišanja žvižgačev. Kot zatrjujejo, navedbe o tem, da stari sindikat dela z roko v roki z direktorjem podjetja lahko dokažejo z dokumenti in pričami. Prepričani so tudi, da bo neutemeljenost obtožb, ki sta jih Ličen in Jazbec deležna od vodstva, prepoznalo tudi delovno sodišče. Direktorja je sicer k temu, naj ne odpusti sindikalistov, preden se stvari ne dokončno razjasnijo, pozvalo tudi več svetnikov občin, ki so lastnice javnega komunalnega podjetja. Iz Prodnika so sporočili, da zaradi postopka in varstva zasebnosti zadeve ne morejo komentirati.

Zaradi dogajanja v JKP Prodnik so se včeraj sestali tudi župani petih občin, ki so ustanoviteljice in lastnice javnega podjetja. Župani Domžal, Mengša, Moravč in Trzina ter županja Lukovice so v izjavi za javnost zapisali, da pristojne organe pozivajo, da čim prej opravijo svoje delo, da bodo lahko tudi sami kot ustanovitelji glede na ugotovitve sprejeli ustrezne odločitve. Dodali so, da bodo aktivno sodelovali pri razreševanju razmer v JKP Prodnik.

Videoprispevek o dogajanju v JKP Prodnik, ki ga je za RTV Slovenija na dan, preden sta Blaž Jazbec in Tomaž Ličen dobila odpoved, pripravil novinar Miro Štebe, si lahko ogledate spodaj.

Sindikalista v Prodniku morala na zagovor