Izhodiščna cena ljubljanskega Koloseja je 7,78 milijona evrov, ponudbe pa notar Miro Košak zbira do vključno 24. oktobra. Foto: BoBo
Izhodiščna cena ljubljanskega Koloseja je 7,78 milijona evrov, ponudbe pa notar Miro Košak zbira do vključno 24. oktobra. Foto: BoBo

Izhodiščna cena je 7,78 milijona evrov, ponudbe pa notar Miro Košak zbira do vključno 24. oktobra.

Kot kaže vabilo, objavljeno v časopisu Dnevnik, je izhodiščna cena postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti nepremičnine. Morebitni kupci morajo do roka za oddajo ponudb, 24. oktobra do 14. ure, na fiduciarni račun notarja plačati za varščino pet odstotkov izhodiščne cene, okoli 389.000 evrov.

Na nepremičnini je v korist družbe BTC vknjižena predkupna pravica, ki učinkuje pred trenutkom, od katerega učinkuje notarska hipoteka, zaradi uveljavitve katere se izvaja ta notarska prodaja. Zato se bo prodajna pogodba s ponudnikom, ki bo uspel na javni dražbi, sklepala pod odložnim pogojem, da BTC ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se bo uresničil, če bo BTC uveljavil to pravico.

Pogodba o prodaji bo sklenjena do 7. novembra
Hipotekarni upnik bo prodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa z izbranim najugodnejšim ponudnikom sklenil 7. novembra, piše v vabilu.

Kinocentri Kolosej so v lasti družbe Kolosej, ki ima centre še v Mariboru in Kranju. Vodi jo Sergej Racman, ki je prek družbe Auctor investicije tudi večinski lastnik.