Težko je živeti brez doma. Foto: BoBo
Težko je živeti brez doma. Foto: BoBo

Povpraševanje po pravno in dejansko urejenih stanovanjih na solidnih lokacijah presega ponudbo.

Alen Komić, ABC nepremičnine
GURS
DZ je spremenil način vrednotenja nepremičnin. Foto: MMC RTV SLO

Težko je napovedovati, koliko bodo cene rasle. Trenutno je primanjkljaj ponudbe in za leto 2018 lahko za najboljše lokacije, kot sta Ljubljana in Obala, pričakujemo še določeno rast tržnih cen.

Domen Nahtigal, DUTB
Nokturno
V Nokturnu je neprodanih še 63 od skupno 215 stanovanj. Foto: Radio Koper

Zanimanje in število transakcij pri poslovnih nepremičninah tudi naraščata, vendar ne toliko kot pri stanovanjskih.

Boris Veleski, Mreža nepremičnin
Celovški dvori
Večina poslov je povezana z reševanjem stanovanjske problematike. Foto: BoBo
Gradbišče
Večje število novogradenj naj bi na trg prišlo predvidoma v dveh letih. Foto: BoBo


Zadnji uradni podatki geodetske uprave (Gurs) o gibanjih na nepremičninskem trgu so za prvo polletje 2017, v katerem je bilo število poslov z okoli 17.200 največje od leta 2007, odkar geodetska uprava sistematično spremlja trg, piše novinar Slovenske tiskovne agencije Jure Bernard. V primerjavi s prej rekordnim drugim polletjem 2007 je bilo število kupo-prodaj stanovanj večje za štiri odstotke, število kupo-prodaj hiš pa manjše za pet odstotkov. Vrednost teh poslov je znašala 1,07 milijarde evrov, s čimer je še zaostajala za drugim polletjem 2016, ko je z 1,13 milijarde evrov prvič po rekordnem drugem polletju 2007 presegla milijardo evrov.

Ponekod zaznali obrat
Namestnik direktorja družbe Mreža nepremičnin Boris Veleski je ocenil, da se je trend rasti prometa z nepremičninami nadaljeval tudi v drugem polletju letos in se bo vsaj še v prvem polletju 2018. Največ poslov je po statistiki družbe v osrednji Sloveniji, predvsem v Ljubljani. Sicer pa ugotavljajo, da se število transakcij povečuje tudi v drugih delih Slovenije, npr. na Obali, na Gorenjskem predvsem v turistično razvitih predelih ter na območjih po državi, kjer so toplice.

Podobno je nepremičninski posrednik pri družbi ABC nepremičnine Alen Komić dejal, da se v drugem polletju trendi še nadaljujejo. "Povpraševanje po pravno in dejansko urejenih stanovanjih na solidnih lokacijah presega ponudbo," je povedal. Trg se po njegovih besedah prebuja tudi pri hišah, kjer je določena zakasnitev, saj se kupna moč krepi počasneje kot samo povpraševanje po stanovanjih v nižjem cenovnem razredu, je dejal Komić.

V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS-ju ugotavljajo, da se je trend povečanega povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah nadaljeval tudi v drugem polletju 2017, pri tem so na Gorenjskem zaznali še večje povpraševanje kot v prvem polletju. Na Obali letos beležijo rekordno prodajo nepremičnin, predvsem stanovanj, tudi v Mariboru in okolici je bilo povečano povpraševanje.

Je pa direktor družbe Stoja trade Zoran Đukić povedal, da so v drugi polovici leta že opazili upad transakcij, kar je po njihovem mnenju posledica dviga obrestnih mer bank ter posledično upada kupne moči.

Večinoma reševanje stanovanjskega vprašanja
Veleski je dejal, da gre pri nakupih stanovanj v veliki večini za reševanje stanovanjskega vprašanja, da pa se je v zadnjem letu nekoliko povečalo tudi število transakcij, katerih namen je investicija. Največ povpraševanja je po dvosobnih do triinpolsobnih stanovanjih ter tudi po atrijskih stanovanjih, povečuje se pa tudi povpraševanje po enodružinskih hišah v okolici Ljubljane ter enotah dvojčkov v Ljubljani z vsaj 100 kvadratnih metrov vrta.

V Stoja tradu opažajo vedno več nakupov za investicijo, čeprav pa je še vedno največ nakupov za namen reševanja stanovanjskega vprašanja. Po njihovih izkušnjah se najbolj prodajajo stanovanja manjših kvadratur, ki se cenovno gibljejo med 50.000 in 200.000 evrov, je povedal Đukić.

V ABC nepremičnine pravijo, da se nakupi opravljajo tako za lastne potrebe kot za investicijo. Delež tistih, ki kupujejo za lastne potrebe, se je povečal glede na delež tistih, ki kupujejo za investicijo. "Čas za nakup kot investicijo ni najbolj primeren, saj so cene dosti višje, kot so bile nekaj let nazaj," je dejal Komić. Tudi po njihovih izkušnjah se najpogosteje prodajajo manjša stanovanja, je pa precej povpraševanja tudi po večjih stanovanjih.

Zbornica opaža, da v Ljubljani in okolici posamezniki stanovanja kupujejo tako za lastne potrebe kot za naložbo. Na Gorenjskem opažajo, da se je povečalo povpraševanje po manjših stanovanjih z namenom oddajanja, prav tako je v Mariboru in okolici vse večji interes za nakupe iz investicijskega razloga, saj so stanovanja cenovno ugodnejša, donos pri oddajanju pa nekoliko višji kot v Ljubljani.

Rast cen naj bi se v letu 2018 upočasnila
Cene rabljenih stanovanj, ki po navedbah Gursa najbolje odražajo dogajanje na trgu, so se v prvem polletju 2017 zvišale za tri odstotke. Bile so desetino višje kot v času dna leta 2015, a še 14 odstotkov pod vrhom leta 2008. Po zadnjih podatkih državnega statističnega urada so bile cene stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju 2017 v povprečju za 0,4 odstotka višje kot v drugem četrtletju in za 11,9 odstotka višje od povprečja v letu 2015. Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni znižale za 2,2 odstotka, cene rabljenih pa zvišale za 0,9 odstotka.

Komić za leto 2018 pričakuje nadaljevanje trenda iz leta 2017. "Glede na slabo ponudbo pričakujem, da znižanja cen ne bo. Verjetno bodo ostale v podobnih nivojih oz. se bodo malenkost še zvišale. Povpraševanja je še dosti in ob okrnjeni ponudbi je to logičen scenarij," je dejal.

Veleski vsaj še za prvo polletje 2018 pričakuje naraščanje cen, vendar pa ne za toliko, kot so v preteklem obdobju, in sicer predvsem zaradi povečanja števila novogradenj.

Po Đukićevih besedah cene še vedno najbolj rastejo v mestnih jedrih, opaža pa, da se cene na trgu stabilizirajo. Za leto 2018 pričakuje, da se bodo cene stabilizirale in začele upadati.

V zbornici za območje Gorenjske pravijo, da dokler ne bo novogradenj in bodo posojila ugodna, upadanja cen ni pričakovati. Za Ljubljano in okolico napovedujejo, da je v letih 2018-2020 predvideno dokončanje skoraj 1.000 stanovanj, več novih stanovanj pa bo vplivalo tudi na ceno rabljenih stanovanj. Za Maribor in okolico, kjer za zdaj ni predvidenih novogradenj stanovanj v večjem obsegu, pravijo, da je poleg stanovanj več povpraševanja po starejših hišah v bližnji okolici mesta, katerih cene pa ne rastejo, prej obratno. Za Obalo pravijo, da se je proti koncu leta 2017 rast cen stanovanj umirila in ustalila, nekaj prostora za rast pa da se nakazuje pri hišah. V letu 2018 bi se lahko število transakcij še povečevalo, pričakujejo pa umiritev cen, predvsem nepremičnin, ki so med seboj množično primerljive, lahko pa bi se ob povečanem povpraševanju iz tujine nadaljevala rast cen posebnih, luksuznih nepremičnin.

Vodja upravljanja stanovanjskega portfelja pri DUTB-ju Domen Nahtigal je ocenil, da je bilo leto 2017 na stanovanjskem trgu ugodno in da tudi za leti 2018 in 2019 ne bi bil preveč pesimističen. "Makroekonomski pogoji so dobri - brezposelnost se znižuje, gospodarska rast je še višja od napovedane," je dejal. "Težko je napovedovati, koliko bodo cene rasle. Trenutno je primanjkljaj ponudbe in za leto 2018 lahko za najboljše lokacije, kot sta Ljubljana in Obala, pričakujemo še določeno rast tržnih cen," je dejal Nahtigal.

Na trgu nova stanovanja DUTB-ja v Kopru
DUTB bo v letu 2018 nadaljeval prodajo stanovanj v koprski soseski Nokturno, kjer je neprodanih še 63 od skupno 215 stanovanj, začel pa bo prodajati tudi projekt ES Gorica na Ferrarski ulici v Kopru, kjer je 164 stanovanj in 29 poslovnih prostorov.

V Ljubljani bo predvidoma spomladi stekla prodaja stanovanj v stanovanjskem objektu Tribuna na Prulah, katerega gradnja je zastala ob stečaju družbe Kraški zidar, iz stečaja pa je projekt kupila družba GH Holding oz. njena hčerinska družba MM SVTK, je decembra poročal časopis Finance. V objektu je 63 stanovanj.

Že pred dokončanjem gradnje so po navedbah časopisa prodana stanovanja v projektih, ki so v gradnji, in sicer 113 stanovanj v Zelenih Jaršah, ki jih gradi družba Kostak, 195 stanovanj v projektu Belle Vie Tivoli, ki jih gradita Kolektor Koling in Gorenje Projekt, 91 stanovanj, ki jih v Zupančičevi jami gradi Zlatarna Celje (projekt Ypsilon), in 19 stanovanji v Šiški (Vila Celovška), ki jih gradi družba Clipplus. Zlatarna Celje naj bi prihodnje leto začela tudi priprave na gradnjo na zemljišču nasproti Ruskega carja na Ježici, kjer so G Gradnje načrtovale gradnjo dveh 11-nadstropnih večstanovanjskih objektov, Zlatarna Celje pa naj bi po informacijah Financ gradila okoli 130 stanovanj.

Okoli 300 stanovanj se obeta na zemljišču, ki ga ima DUTB v lasti v Podutiku v Ljubljani. Kot so povedali na novinarski konferenci decembra, bodo skušali dodano vrednost ustvariti s t. i. skupnimi vlaganji, v okviru katerih bodo za posamezen projekt z izbranim vlagateljem ustanovili namensko družbo, na katero bo DUTB prenesel zemljišče, partner pa bo za to vrednost moral vložiti kapital in projekt zgraditi, po prodaji in poplačilu posojil pa si bosta z DUTB-jem iztržek razdelila. Po pričakovanjih DUTB-ja bi lahko bila ta stanovanja na trgu okoli leta 2020.

Gradnjo 300 stanovanj v Ljubljani po pisanju Financ napoveduje tudi poslovnež Izet Rastoder, ki je od Hete odkupil gradbeno jamo ob Celovških dvorih, kjer je Vegrad snoval gradnjo hotela.

Trendi pri poslovnih prostorih
Za poslovne prostore Veleski ugotavlja, da je na prvi pogled videti, da ponudba presega povpraševanje, a po njegovih izkušnjah vsaj v večini primerov ni tako. "Zanimanje in število transakcij pri poslovnih nepremičninah tudi narašča, vendar ne toliko kot pri stanovanjskih," je povedal in dodal, da se tudi najemniški trg zdi dokaj živahen, predvsem za manjše nepremičnine, povečuje se tudi povpraševanje po gostinskih in trgovinskih lokalih ter po prostorih za razvedrilne dejavnosti.

Renata Weiss in Boštjan Blatnik iz družbe ABC nepremičnine ocenjujeta, da je ponudba pisarniških prostorov precej heterogena. "Tako kupci kot tudi najemniki iščejo urejene poslovne stavbe z urejenimi lastniškimi odnosi, naseljene, dodaten kriterij je opremljenost - predvsem v smislu komunikacij, dobra dostopnost, možnost parkiranja," pravita. Cene za nakup in za najem so se v zadnjem četrtletju počasi zvišale, sta povedala. Zaznavata tudi večje povpraševanje po proizvodnih in skladiščnih površinah.

Đukić pravi, da se stanje pri poslovnih prostorih izboljšuje, da pa ponudba in cena ne sledita ceni stanovanjskih nepremičnin, saj število teh nepremičnin presega povpraševanje še iz časa krize.

Tudi v zbornici opažajo več transakcij pri poslovnih nepremičninah. V Ljubljani in okolici so iskani trgovski in gostinski lokali v središču mest, več je tudi prodaj pisarniških prostorov, na Gorenjskem opažajo presežek pisarn in posledično nizke cene, na Obali se povečuje trend prodaje poslovnih nepremičnin, v Mariboru pa opažajo večje povpraševanje za najem pisarniških prostorov ter večje povpraševanje po poslovnih stavbah in skladiščnih prostorih.

Povpraševanje po pravno in dejansko urejenih stanovanjih na solidnih lokacijah presega ponudbo.

Alen Komić, ABC nepremičnine

Težko je napovedovati, koliko bodo cene rasle. Trenutno je primanjkljaj ponudbe in za leto 2018 lahko za najboljše lokacije, kot sta Ljubljana in Obala, pričakujemo še določeno rast tržnih cen.

Domen Nahtigal, DUTB

Zanimanje in število transakcij pri poslovnih nepremičninah tudi naraščata, vendar ne toliko kot pri stanovanjskih.

Boris Veleski, Mreža nepremičnin