Status malega proizvajalca piva bodo lahko dobili pivovarji, ki letno proizvedejo največ 20.000 hektolitrov piva. Foto: Pelicon/Marijan Močivnik
Status malega proizvajalca piva bodo lahko dobili pivovarji, ki letno proizvedejo največ 20.000 hektolitrov piva. Foto: Pelicon/Marijan Močivnik
Kotel za žganjekuho pri kmetiji Firbas
Z novim zakonom se tudi odpravlja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja in obveznost pečatenja kotla kot dokazilo, da oprema za kuhanje žganja ni v obratovanju. Prav tako se ukinja obveznost prijave lastništva te opreme ter prijave v evidenco zavezancev. Foto: MMC RTV SLO

Cilji novega zakona o trošarinah so posodobitev ter prenova in uskladitev določb z evropskimi direktivami. Zvišanja trošarin ne bo, zavezancem pa se obeta nekaj administrativnih razbremenitev. Med drugim bodo razbremenjeni s tem, da jim obračunov ne bo več treba vlagati vsak mesec, ampak le še za tiste mesece, v katerih je nastala obveznost za obračun trošarine. Zahtevke za vračilo trošarine pa bo mogoče po novem vlagati tudi v elektronski obliki in ne več le v papirni.

Novi trošarinski zakon predvideva tudi razlikovanje med malimi "obrtniškimi" in industrijskimi pivovarji. Manjši butični pivovarji bodo plačevali za 50 odstotkov nižjo trošarino od splošne, podobno, kot v drugih državah EU-ja s podobno ureditvijo, kar jim bo po prepričanjih finančnega ministrstva omogočilo prodor na tuje trge. Status malega proizvajalca piva bodo lahko dobili pivovarji, ki na leto zvarijo največ 20.000 hektolitrov piva.

Vpeljane bodo tudi novosti za manjše žganjekuhe. Status malega proizvajalca žganja bo po novem zakonu lahko pridobila oseba, ki na leto ne proizvede več kot 150 litrov žganja. Obračun bo morala predložiti vsako leto najpozneje do konca maja za preteklo poslovno leto, plačala pa bo trošarino v višini 50 odstotkov zneska trošarine, predpisane za etilni alkohol.

Odprava prijave lastništva kotlov za žganjekuho
Z novim zakonom se tudi odpravljata obveznost prijave opreme za kuhanje žganja in obveznost pečatenja kotla kot dokazilo, da oprema za kuhanje žganja ni v obratovanju. Prav tako se odpravlja obveznost prijave lastništva te opreme ter prijave v evidenco zavezancev.

Novost pri žganih pijačah je tudi olajšava za pijače, ki se pridobijo iz žganja z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem in podobnimi postopki, če te pijače izdela mali proizvajalec iz lastno pridelanega žganja. V tem primeru trošarine ne bo treba plačati.

Pri vinu je novost, da status malega pridelovalca vina ni več vezan na (ne)opravljanje dejavnosti. Omejitev sta le velikost vinograda (do pet hektarjev) in proizvedena količina vina (do 40.000 litrov).

Trošarine tudi za elektronske cigarete
Z novim trošarinskim zakonom se določajo tudi nove kategorije tobačnih izdelkov, in sicer bosta poleg cigaret, cigar, cigarilosov in tobaka s trošarinami obremenjena tudi elektronske cigarete in tobak za segrevanje.

Vlada namerava novi zakon poslati v obravnavo v DZ po rednem postopku, veljati pa naj bi začel 1. julija 2017.