Za obisk na Geodetski upravi RS (Gurs) se je do torka naročilo 11.390 strank, ki želijo urediti podatke o nepremičninah. Foto: Gurs
Za obisk na Geodetski upravi RS (Gurs) se je do torka naročilo 11.390 strank, ki želijo urediti podatke o nepremičninah. Foto: Gurs

Do zdaj je svoje podatke uredilo že 7.221 lastnikov nepremičnin, potem ko so lastniki prejeli obvestila o informativno izračunanem davku, pa se je število klicev na Gursovo brezplačno telefonsko številko 080 22 15 močno povečalo.

Da bi se podatki upoštevali pri letošnji odmeri davka na nepremičnine, jih je treba namreč urediti do 31. marca.

Podatke imejte pripravljene že ob klicu
Lastniki lahko podatke spremenijo z obiskom na območnih geodetskih enotah ali prek spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin na spletnih straneh www.gu.gov.si in www.e-prostor.gov.si. Za obisk se je treba naročiti po omenjeni telefonskie številkie ali spletnie aplikaciji.

Pojasnila Geodetske uprave za spreminjanje podatkov o nepremičninah najdete tudi tukaj.

Na Gursu sicer priporočajo, da imajo lastniki ob klicu že pripravljene osebne podatke (med njimi EMŠO), na njihovi spletni strani pa je dostopna tudi brošura s podrobnimi pojasnili in navodili za urejanje podatkov v registru nepremičnin in tudi pri drugih organih - nekatere podatke morajo namreč lastniki urediti na drugih organih, npr. v zemljiški knjigi vpis osebne služnosti ali pa prijavo stalnega bivališča na upravnih enotah.

Povečan obisk je tudi pri teh organih, saj je precej lastnikov v obvestilih ugotovilo, da imajo prijavljeno stalno bivališče le na naslovu (večstanovanjske) stavbe, ne pa tudi na številki stanovanja.

Nosilce nepremičnin že pozvali k spremembi
Podatki o stalnem in začasnem prebivališču v registru stalnega prebivalstva se do ravni številke stanovanja vodijo od julija 2008 - na ministrstvu za notranje zadeve pojasnujejo, da so prve podatke o številki stanovanja v register stalnega prebivalstva prenesli iz evidence popisa nepremičnin, številke stanovanj pa so v večjem obsegu v sodelovanju s Statističnim uradom RS, ki se je pripravljal na elektronski popis prebivalstva, potekale tudi v letu 2010.

Takrat so nosilcem gospodinjstev, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah in še niso imeli urejenega podatka o številki stanovanja, tudi posredovali 48.813 obvestil in jih pozvali, naj sporočijo podatek o dodeljeni številki stanovanja.

Posameznik lahko informacijo o obstoju vpisa številke stanovanja pridobi iz registra stalnega prebivalstva na kateri koli upravni enoti. Podatek je razviden tudi iz potrdila o prijavi prebivališča, za katerega lahko zaprosijo prek portala e-uprava, za kar pa je potrebno veljavno digitalno kvalificirano potrdilo.