Po zakonu je stanovanje rezidenčno in davek za zavezanca obračunan po 0,15-odstotni davčni stopnji, če ima zavezanec stalno prebivališče prijavljeno na naslovu in številki stanovanja, ki sta izpisana na informativnem obvestilu. Foto: BoBo
Po zakonu je stanovanje rezidenčno in davek za zavezanca obračunan po 0,15-odstotni davčni stopnji, če ima zavezanec stalno prebivališče prijavljeno na naslovu in številki stanovanja, ki sta izpisana na informativnem obvestilu. Foto: BoBo

Prvi del zavezancev za davek na nepremičnine je namreč obvestila o informativno izračunanem davku prejel že v četrtek, preostali del lastnikov pa bo obvestila predvidoma prejel prihodnji teden.

Geodetska uprava (Gurs) ugotavlja, da je največ vprašanj glede podatkov o stalnem bivališču in posledično rezidenčni davčni stopnji.

Bodite pozorni na prijavo na številko stanovanja!
Po zakonu je stanovanje rezidenčno in davek za zavezanca obračunan po 0,15-odstotni davčni stopnji, če ima zavezanec stalno prebivališče prijavljeno na naslovu in številki stanovanja, ki sta izpisana na informativnem obvestilu.

Če je na informativnem izračunu izpisana številka stanovanja in določena davčna stopnja "0,50 (03)", prejemnik obvestila pa meni, da bi morala biti davčna stopnja "0,15 (01)", mora preveriti prijavo stalnega prebivališča na številko stanovanja na upravni enoti, opozarjajo na Gursu.

Po rezidenčni davčni stopnji bo obdavčeno tudi stanovanje, pri katerem je v evidenci trga nepremičnin navedeno, da je bilo v letu 2013 najmanj pol leta oddano v neprofitni najem ali na prostem trgu - v tem primeru je pri davčni stopnji izpisan podatek "0,15 (02)".

Obdelava spremenjenih podatkov bo marca
Gurs bo na podlagi spremenjenih in prevzetih podatkov o prijavi na številko stanovanja na začetku marca znova izvedel obdelavo podatkov za ugotavljanje rezidenčnosti.

Lastniki bodo lahko spremenjene podatke preverili prek spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin. Za vstop je treba vpisati kodo, ki je navedena na obvestilih, na spletni strani Gursa pa so objavljena tudi pojasnila za spreminjanje podatkov in napotki za branje informativnih obvestil.