Nekdanji zaposleni v Kraškem zidarju naj bi bili po obljubah stečajne upraviteljice v celoti poplačani do konca leta. Foto: BoBo
Nekdanji zaposleni v Kraškem zidarju naj bi bili po obljubah stečajne upraviteljice v celoti poplačani do konca leta. Foto: BoBo

To je po njegovih besedah na sestanku v četrtek obljubila stečajna upraviteljica Simona Goriup. Kot je dejal Volf, je Goriup tudi obljubila, da bodo zaposleni v celoti poplačani do konca letošnjega leta.

Izplačila naj bi predstavljala polovico potrjenih prednostnih terjatev delavcev, znesek izplačil pa naj bi bil 200 evrov ali več na posameznega delavca. Volf je pojasnil, da je terjatve skupno prijavilo 320 nekdanjih zaposlenih.

Uresničitev obljube omogoča tudi razpis za prodajo precejšnjega dela lastnine Kraškega zidarja, tako premične kot nepremične, ki je objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Drugi del prodaje lastnine nekdanjega gradbenega podjetja naj bi bil objavljen po sodnih počitnicah, torej po 15. avgustu.

Volf je pojasnil, da je imelo nekaj delavcev tudi stroške za bivanje v Sloveniji. Izpostavil je predvsem delavce, ki so v mesecih po stečaju bivali v samskem domu in niso plačevali za stroške. Bilo naj bi jih do deset.

Junija lani je nad Kraškim zidarjem stekla prisilna poravnava, ker pa so bili pogovori z bankami upnicami o reprogramu posojil, novih jamstvih in obratnem kapitalu neuspešni, je sredi avgusta stekel stečajni postopek.

Za tretjino milijarde terjatev
V stečaju je bilo skupaj prijavljenih za 327,6 milijona evrov terjatev. Stečajna upraviteljica Goriup jih je priznala za 176,6 milijona evrov terjatev, prerekala oziroma izpodbijala pa za slabih 80 milijonov evrov terjatev. Pri tem je opozorila na razkorak med seštevkom priznanih in prerekanih terjatev ter zneskom skupno prijavljenih terjatev.

Na začetka letošnjega leta je potencialna stečajna masa družbe Kraški zidar znašala okoli 56 milijonov evrov. Največji del so njene nepremičnine in nepremičnine za trg, katerih likvidacijska vrednost je znašala 39 milijonov evrov.

Avgusta javne dražbe
Goriup je za 28. avgust sklicala več javnih dražb za prodajo premoženja, tudi dražbo objekta Tribuna v Ljubljani, ki bo na prodaj po izklicni ceni 7,8 milijona evrov. Dražitelji morajo najpozneje dan pred dražbo vplačati varščino v znesku 10 odstotkov izklicne cene, ki se bo na dražbi lahko zviševala po 10.000 evrov.

Poslovno-stanovanjski objekt Tribuna stoji ob Karlovški cesti v Ljubljani, v njem pa naj bi bilo po podatkih s spletne strani Kraškega zidarja 76 stanovanj različnih velikosti in pet poslovnih prostorov.

28. avgusta se bodo dražitelji lahko potegovali tudi za stanovanje v ljubljanski soseski Viška Sončava po izklicni ceni 404.500 evrov, za parkirno mesto v tej soseski po izklicni ceni 10.000 evrov in stanovanje v Portorožu po izklicni ceni 268.500 evrov. Tudi za to je treba dan pred dražbo vplačati varščino v vrednosti 10 odstotkov izklicne cene.