Trenutno je v teku je priprava na prodajo nepremičnega premoženja, ki je s prenehanjem poslovanja postalo nepotrebno. Gre za proizvodni kompleks Polzela s pripadajočo proizvodno in pisarniško opremo ter maloprodajne enote Novo mesto in Celje. Foto: BoBo

Zlatko Hohnjec je pojasnil, da skupni znesek razdelitvene mase znaša 745.352 evrov, zmanjšan za rezervacijo v višini 260.000 evrov. To pomeni, da bo med delavce razdelil 486.000 evrov.

Pri prvi prednostni razdelitvi je upošteval terjatve delavcev v višini 3,7 milijona evrov. Poplačilo svojih terjatev bodo delavci Polzele prejeli takoj, ko bo sodišče soglašalo s Hohnječevim načrtom prve prednostne razdelitve stečajne mase.

Med prednostne terjatve delavcev sodijo neizplačane plače, odpravnine, nadomestila za dopust in druge terjatve. Ker so nekateri delavci ob uvedbi stečaja v Polzeli prejeli sredstva od Jamstvenega in preživninskega sklada RS-ja, je Hohnjec oblikoval rezervacijo, ki znaša nekaj manj kot 260.000 evrov.

Za celotno Polzelo med kupci ni bilo zanimanja

Hohnjec je med stečajem, ki je stekel decembra leta 2016, priznal za 8,2 milijona terjatev, od tega za 3,7 milijona evrov prednostnih. Že dlje časa je poskušal prodati poslovno celoto Polzele, a neuspešno, saj za nakup poslovne celote kljub več krogom prodaje, znižanjem cene, prilagoditvi paketa prodaje ni bilo povpraševanja. Zato je poslovanje tovarne nogavic konec julija lani ustavil.

Celjsko okrožno sodišče je namreč Hohnjecu februarja leta 2017 dovolilo nadaljevanje proizvodnje v Tovarni nogavic Polzela, in sicer v manjšem obsegu kot pred stečajem. Iz elaborata, ki ga je Hohnjec predložil sodišču, je tako bilo razvidno, da na slovenskem trgu obstaja povpraševanje po polzelskih nogavicah.

Uspelo mu je prodati blagovno znamko in zaloge gotovih izdelkov

Septembra lani pa mu je na prvi javni dražbi uspelo prodati blagovno znamko Polzela in zaloge gotovih izdelkov. Premoženje je prodal po izklicni ceni, ki je bila postavljena pri nekaj več kot 389.000 evrov. Kupec pa je bil estonski Sirekar Hulgi OÜ.