Glede groženj trgovcev, da bodo slovenske dobavitelje zamenjali s tujimi je dejal, da je treba v Sloveniji spoštovati zakon, ki tu velja, zato da ima pomisleke, ali je to realno mogoče.
Glede groženj trgovcev, da bodo slovenske dobavitelje zamenjali s tujimi je dejal, da je treba v Sloveniji spoštovati zakon, ki tu velja, zato da ima pomisleke, ali je to realno mogoče. "S trgovci se že dogovarjam in skušam zadevo 'zgladiti', da ne bi uporabljali nekih tujih tržnih poti," je dejal Podgoršek. Foto: BoBo
Trgovci še vedno izkoriščajo dobavitelje

Nadaljevale so se nekatere nepoštene prakse, ki so bile vnesene tudi v pogodbe za leto 2018. Pri trgovcih so zelo pogosti vsiljevanje plačil in popustov zunaj fakture, plačilo blaga po nabavnih akcijskih cenah tudi zunaj časa trajanja akcije in prispevki za uvrščanje dobavitelja oz. ponudbe na police. Prav tako imajo trgovci različna merila pri uvajanja spremembe nabavnih cen - če je sprememba na pobudo dobavitelja, trgovci zahtevajo tudi 60-dnevni rok, medtem ko je pri spremembi na pobudo trgovca ta rok lahko le nekaj dni.

Nepoštene prakse je ugotovil tudi pri živilskopredelovalnih podjetjih, med drugim so zamujala s plačili, enostransko znižala nabavne cene in potvarjala izvor blaga. Do takšnih praks je prihajalo tudi pri kmetijskih zadrugah. Te so med drugim zamujale s plačili, previsoko prikazale stroške logistike, vezale odkup pridelkov posamezne kmetije na nakup reprodukcijskega materiala po nekonkurenčnih cenah, niso spoštovale pogodbenih zavez.

Varuh v poročilu opozarja tudi na težave s sivim trgom pri prodaji vina, na nespoštovanje dogovorov med pridelovalci krompirja in medsebojno izčrpavanje mesnopredelovalnih podjetij - nekatera podjetja so s ponarejanjem porekla nižala ceno domnevno slovenskega mesa.

Med pozitivnimi je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano navedel promocijo slovenskih izdelkov pri vseh glavnih trgovcih v Sloveniji, s katero ti spodbujajo pridelavo v Sloveniji, dobro sodelovanje med zadrugami in pridelovalci, uvajanje lokalnih ponudnikov in produktov ter pospeševanje reje perutnine in prevzemanje tveganj glede nihanja cen krme pri kupcih perutnine. Kot pozitivno je poudaril tudi vztrajanje pri neto nabavni ceni trgovcev Lidl in Hofer.

Postopke bo vodil tudi AVK
Je pa z aprilom za varuha nastopila sprememba, in sicer bo lahko po noveli zakona o kmetijstvu, ki natančneje opredeljuje nedovoljena ravnanja, nedovoljena ravnanja prijavil Agenciji za varstvo konkurence, ki bo vodila postopke. AVK, ki ima med drugim pristojnost vpogleda v pogodbe, bo z dvema novima zaposlenima, specializiranima za to področje, tudi vodil postopke proti kršilcem.

Pozorni bodo tudi na nove načine, da bi trgovci s skritimi določili dosegli nižje odkupne cene. "Bojim se, da bodo nekateri deležniki poiskali nove načine za znižanje cen, kot so dobropisi ali računi, ki ne bi bili razvidni iz računov za dobavo blaga. V tem primeru bi bili lahko nekateri dobavitelji na slabšem. Tega si pa ne želim, zato bo moja naloga in naloga AVK, da se intenzivno lotimo spremljanja izvajanja zakona," je povedal Podgoršek.

Trgovci še vedno izkoriščajo dobavitelje