NKBM se še naprej otepa slabih posojil. Foto: BoBo
NKBM se še naprej otepa slabih posojil. Foto: BoBo

Omenjene rezultate banke, ki ohranja 9,8-odstotni tržni delež, je danes obravnaval nadzorni svet pod vodstvom Petra Kukovice. Po njihovem mnenju poslovni izid potrjuje, da banka kljub zaostrenim gospodarskim razmeram posluje normalno, je likvidna in solventna ter pripravljena na prihodnje izzive.

Iz NKBM-ja so sporočili, da bo med številnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja uprava dala poudarek nadaljnjemu čiščenju kreditnega portfelja, krepitvi kapitalske ustreznosti in prestrukturiranju banke, da bi okrepila tržni položaj in odnose s strankami.

Pri posojilih strankam, ki niso banke, se je tržni delež banke zmanjšal za 0,4 odstotka in je bil ob koncu septembra 9,7-odstoten, kar gre pripisati predvsem upadu povpraševanja zaradi varčevalne naravnanosti in slabšim socialnim razmeram, zaradi katerih stranke težje izpolnijo pogoje za odobritev posojila. Pri depozitih je banka ohranila 12,5-odstotni tržni delež.

Banka je imela konec septembra 283,6 milijona evrov kapitala in 8,79-odstotno kapitalsko ustreznost, merjeno s celotnim kapitalom.