Praprotnik bo moral do nastopa novega vodstva ostati na KPK-ju. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Praprotnik bo moral do nastopa novega vodstva ostati na KPK-ju. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

V NLB-ju v odzivu na vprašanje medijev in poslanca SDS-a Vinka Gorenaka pojasnjujejo, da so iskali osebo, ki bo v novem mandatu prevzela zahteven izziv krepitve preventivnih mehanizmov, ki bi preprečevali to, da bi morala v prihodnje banka policiji posredovati sume kaznivih dejanj in vlagati odškodninske tožbe. Da je pred direktorjem centra za skladnost poslovanja težka in zahtevna naloga, po navedbah NLB-ja kaže tudi razmeroma nizko število prijav kandidatov na oba razpisa.

Na interni razpis ni prispela namreč niti ena vloga, na sočasno izpeljani zunanji razpis pa se je prijavilo 13 kandidatov. Med temi je uprava na podlagi "strokovno in pregledno vodenega procesa ocene kompetenc in primernosti" sprejela soglasno odločitev o izboru Praprotnika.

Za izbor so bile, tako pravijo v NLB-ju, poleg izpolnjevanja pogojev razpisa pomembni izkušnje in vizija kandidata na področju vzpostavljanja in komuniciranja integritete, razumevanje in poznavanje pristopov k preprečevanju in odpravljanju nepravilnosti v organizaciji in procesih, pa tudi "velika energija ter iskrena zavzetost za uvajanje pozitivnih sprememb v NLB-ju". Razpisani pogoji za delovno mesto direktorja centra za skladnost poslovanja so bili po zagotovilih NLB-ja skladni z notranjimi pravili banke.

Še 17 ljudi skupaj s Praprotnikom
Praprotnikovo odločitev, da se pridruži NLB-ju, vodstvo banke pozdravlja. Skupaj s Praprotnikom bo v centru za skladnost poslovanja zaposlenih 17 ljudi, kar naj bi bilo glede na mednarodne primerjave v bančnih skupinah glede na velikost NLB-ja zelo učinkovito.

Pogoji Praprotnikove zaposlitve naj bi bili prav tako v vseh elementih skladni z veljavno zakonodajo, kolektivno pogodbo in politiko banke na tem področju ter primerni nalogam in pristojnostim.

Praprotnikov mandat je neodvisen od mandata uprave banke, delati pa naj bi začel aprila. A po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar komisije, ki mu je potekel mandat, opravlja funkcijo do imenovanja novega funkcionarja na njegovo funkcijo.