Med šesterico je tudi podjetje Gorenje, na fotografiji z novih hladilnikom. Foto: Gorenje
Med šesterico je tudi podjetje Gorenje, na fotografiji z novih hladilnikom. Foto: Gorenje

CGS plus, Polycom, Gorenje, Elgoline, Intech-les ter genEplanet.
Letos je skupno na javni razpis prispelo 299 predlogov projektov iz 27 držav. Med njimi se je prijavilo 14 slovenskih podjetij oziroma 13 projektov. Za sofinanciranje slovenskega dela projektov je bilo na ministrstvu za gospodarski razvoj na voljo po 600.000 evrov za leta 2016, 2017 in 2018, skupaj torej 1,8 milijona evrov.

V vseh primerih bodo vsaj del razvitih izdelkov neposredno tržila slovenska podjetja. Vrednost slovenskih projektov, ki bodo sofinancirani, znaša 6,1 milijona evrov.

"Zaradi povečanega interesa podjetij za program Eurostars in velike uspešnosti slovenskih projektov smo se na ministrstvu odločili za sofinanciranje projektov Eurostars v letu 2017, poleg 600.000 smo jim namenili dodatnih 200.000 evrov. S tem bomo zagotovili sofinanciranje za uspešno sodelovanje slovenskih podjetij v mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih," je pojasnil državni sekretar Aleš Cantarutti.

Prepričan je, da s tem ukrepom podjetja spodbujajo tako k izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti kot povezovanju na mednarodni ravni. "To sta dejavnika, ki na dolgi rok zagotavljata konkurenčnost in rast podjetij," je še dodal Cantarutti.

Na trg najpozneje v dveh letih
Eurostars je mednarodni program, katerega cilj je podpora tržno usmerjenim raziskovalno-razvojnim projektom, ki se izvajajo v okviru mednarodnih konzorcijev. Rezultati projektov Eurostars so novi proizvodi, procesi ali storitve, ki morajo biti najpozneje v dveh letih po koncu projekta že dostopni na trgu. Na mednarodni razpis so podjetja lahko prijavila projekte, ki jih bodo izvajala s partnerji iz drugih držav, ki tudi sofinancirajo program Eurostars.