Foto: BoBo
Foto: BoBo

Pričakovan padec dobička je predvsem posledica povečanja škodne pogostosti pri avtomobilskih zavarovanjih na raven pred pandemijo, so pojasnili v Zavarovalni skupini Sava. Znatno povečanje škod in škodnih rezervacij je ob tem povzročila tudi visoka inflacija, poleg tega pa so skupino prizadele škode zaradi ujm in drugih posamičnih večjih škodnih primerov. Ob tem so izpostavili, da se je dobiček v primerjavi s predpandemskim in predinflacijskim letom 2019 povečal za 28,2 odstotka.

Kombinirani količnik skupine v vrednosti 92,3 odstotka je ostal v okviru načrtovanega. K temu je, kot so pojasnili, prispevalo tudi dobro poslovanje pozavarovalnega odseka, ki je zaradi višjih premij, ugodnega škodnega razvoja vseh pogodbenih let in učinkovite pozavarovalne zaščite svoj zavarovalno-tehnični rezultat v drugem četrtletju povečal za 4,3 milijona evrov. Skupina je v prvem polletju z obsegom 433 milijonov evrov povečala kosmate premije za 4,5 odstotka glede na enako lansko obdobje. Največja rast je bila dosežena v premoženjskem odseku, v Sloveniji za 4,9 odstotka, v tujini pa so se premije povečale za 16,3 odstotka.

Sorodna novica Visoka inflacija naj bi vztrajala še nekaj časa

Višje kosmate premije izvirajo predvsem iz avtomobilskih zavarovanj zaradi večjega števila prodanih zavarovanj in rasti povprečne premije. Kosmate premije je okrepil tudi odsek pozavarovanje, in sicer za 5,2 odstotka, pri čemer je bila pri neproporcionalnih pozavarovanjih dosežena višja, 16,8-odstotna rast, so pojasnili. Čisti stroškovni količnik se je nekoliko povečal v primerjavi z lanskim polletjem in je znašal 28,5 odstotka, kar je predvsem posledica višjih stroškov pridobivanja pri življenjskih zavarovanjih, izplačila draginjskega dodatka, stroškov informacijske tehnologije in drugih podražitev.

Vrednost naložbenega portfelja je znašala 1,47 milijarde evrov, skupina pa je dosegla donosnost v vrednosti 1,4 odstotka. "Zvišane zahtevane donosnosti na finančnih trgih so zmanjšale vrednost naložbenega portfelja in njegove donosnosti v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta," so dodali.

Uprava pričakuje, da bodo letni cilji doseženi

V skupini so se v prvem polletju nadaljevale nadgradnje in uporaba digitalnih rešitev za stranke ter optimizacija uporabniške izkušnje predvsem na spletnih mestih, na katerih je bila uvedena večkanalna rešitev v dveh dodatnih družbah skupine, so strnili prvo polletje in dodali, da poteka celostna prenova spletnega mesta Zavarovalnice Sava.

"Zavarovalna skupina Sava z letošnjimi poslovnimi rezultati in razvojno naravnanostjo na vseh področjih uspešno uresničuje cilje tega strateškega obdobja, odločno zasleduje cilje tega leta, pri tem pa ostaja zavezana strankam in njihovim potrebam. Uprava pričakuje, da bodo cilji tega leta doseženi, razen če ne bo novih pomembnih negativnih vplivov iz poslovnega okolja ali zaradi večjih škod," so zapisali v sporočilu.

Družba Sava Re je v prvi polovici leta imela 55,99 milijona evrov čistega dobička, kar je 16,65 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti prihodki od zavarovalnih premij so se ustavili pri 76,2 milijona evrov, potem ko so se v enakem lanskem obdobju pri 79,76 milijona evrov. Z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re, ki jih je zavarovalnica objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, se je že seznanil nadzorni svet.