Foto: BoBo
Foto: BoBo

Dobiček iz poslovanja skupine NLB se je v polletju okrepil za sedem odstotkov na 358,1 milijona evrov, N Banka, nekdaj Sberbank, ki pod okrilje NLB-ja sodi od marca letos, pa je k rezultatu prispevala 14 milijonov evrov. "Rezultat skupine, brez N Banke in ostalih enkratnih postavk v znesku 30,2 milijona evrov, je bil izjemen s 25-odstotno rastjo prihodkov pred rezervacijami," je v polletnem poročilu zapisala uprava NLB-ja z Blažem Brodnjakom na čelu.

Čisti obrestni prihodki so nanesli 226,4 milijona evrov, pri čemer je prispevek N Banke znašal 9,9 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se povečali za 14 odstotkov. Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali za tri odstotke na 131,7 milijona evrov, prispevek N Banke pa je znašal 4,1 milijona evrov. Skupni stroški so se zmanjšali za 11 odstotkov in znašali 218,7 milijona evrov, k temu je 10,4 milijona evrov prispevala N Banka.

Oslabitve in rezervacije za posojilna tveganja so bile oblikovane v neto znesku 2,4 milijona evrov. Dodatne nove oslabitve in rezervacije, vključno z 12-mesečnimi pričakovanimi posojilnimi izgubami na dan prevzema za donosni portfelj N Banke, so bile skoraj v celoti nadomeščene s pozitivnimi učinki uspešnega reševanja odpisanih slabih posojil. Druge oslabitve in rezervacije so bile oblikovane v višini 5,3 milijona evrov, od katerih 4,6 milijona evrov za reorganizacijo v NLB Komercijalni banki, so pojasnili.

Bilančna vsota skupine je do konca junija zvišala na 22,3 milijarde evrov in se je od konca lanskega leta povečala za pet odstotkov.

Povišanje bruto kreditov strankam

Bruto krediti strankam skupine se se od konca lanskega leta povečali za nekaj več kot dve milijardi evrov, okoli polovico na račun prevzema N Banke, ostalo pa zaradi močne rasti kreditov prebivalstvu in gospodarstvu. Zelo dobra je bila tudi nova prodaja z višjimi obrestnimi merami, ki je podprla rast čistih obrestnih prihodkov, so navedli.

Depoziti skupine so se glede na konec leta 2021 povečali za 1,5 milijarde evrov, od tega za 981 milijonov evrov zaradi prevzema N Banke. Depoziti prebivalstvu se se povečali za sedem odstotkov ter gospodarstvu in državi za štiri odstotke. Na rast depozitov prebivalstva so vplivali večji prihranki v začetku leta po povečani potrošnji v decembru in izplačila regresov, socialni transferji in dvig pokojnin.

Prevzem N Banke in združitev dveh beograjskih bank v NLB Komercijalno banko

V NLB-ju so ob objavi rezultatov spomnili na pomembne mejnike, ki so zaznamovali prvo letošnje polletje; ob prevzemu N Banke, katere postopek integracije je v polnem teku in bo končan spomladi prihodnje leto, so izpostavili še združitev NLB Banke Beograd in Komercijalne banke Beograd v NLB Komercijalno banko, ki je bila končana konec aprila.

"Še naprej odločno hodimo po poti trajnostnih poslovnih odločitev in praks. Ostajamo zvesti tudi zavezi k ustvarjanju dodane vrednosti za svoje deležnike in izplačilu dividend v skupnem znesku 100 milijonov evrov v letu 2022, pri čemer je bila prva tranša v znesku 50 milijonov evrov že izplačana v juniju," je povedal predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak.

S poslovanjem se je seznanil tudi nadzorni svet. "Nadzorni svet je zelo zadovoljen z dobrim poslovanjem NLB Skupine, pa tudi z njeno sposobnostjo hitrega prilagajanja vedno bolj zahtevnim poslovnim izzivom in priložnostim na področju finančne industrije," je ob objavi rezultatov poudaril predsednik nadzornega sveta NLB-ja Primož Karpe.