Kranjski mestni svet je o prodaji lastniškega deleža banke odločal že leta 2016. Foto: BoBo

Mestni svet se je na izredni seji sestal, ker se z odločitvijo o prodaji delnic mudi, saj se bo prevzemna ponudba, ki jo srbska AIB banka objavila 13. februarja, iztekla v sredo. AIK banka, ki je že lastnica skoraj 78 odstotkov delnic Gorenjske banke, je odkup delnic ponudila za 298 evrov na delnico. Mestna občina ima v lasti 1282 delnic Gorenjske banke, kar predstavlja 0,33-odstotni lastniški delež. Knjigovodska vrednost delnic pa je konec lanskega leta dosegla 371.780 evrov oziroma 290 evrov na delnico, kar je manj od ponujene prevzemne cene.

Kranjski mestni svet je že leta 2016 sprejel program prodaje delnic Gorenjske banke, ki pa ni bil realiziran, ker AIK banka tedaj ni dobila dovoljenja Banke Slovenije za pridobitev deleža. To je pri svetnikih vzbudilo nekaj dvomov, ali ima AIK banka zdaj vsa potrebna dovoljenja, kar je predsednik komisije za vodenje postopka prodaje delnic Gorenjske banke na kranjski mestni občini Mirko Tavčar tudi potrdil.

Soglasna podpora prodaji
Svetnik SDS-a Bojan Homan je opozoril na simbolni pomen, ki ga ima prodaja Gorenjske banka, in spomnil na nekdanjo navezo s Savo in Merkurjem. "Danes zabijamo še zadnji žebelj v krsto tako imenovane kranjske banke za kranjske obrtnike in podjetnike," je poudaril in dodal, da bo treba zdaj iskati priložnosti pri srbskem lastniku, kar pa niti ni nujno slabo, saj se že kažejo ugodnejše možnosti kreditiranja.

Svetniki so prodajo podprli skoraj soglasno. Tudi v mestni upravi so jim pojasnili, da občina glede na majhen delež praktično nima vpliva na poslovno politiko banke. Zadnje dividende, ki jih je banka izplačala lani, pa so občini prinesle 2371 evrov, kar pomeni, da si tudi velikih prihodkov od dividend občina ne more obetati.

Kupnina za odplačilo dela dolgov
Cilj prodaje je maksimiranje prodajne cene oziroma čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov, je pojasnil Tavčar, vodja mestnega urada za finance, in dodal, da kupnina med prihodki letošnjega občinskega proračuna ni predvidena, ker se ob sprejemanju proračuna ni vedelo, kdaj in če sploh bi bila lahko prodaja realizirana.

Kupnina od prodaje delnic, ki je 382.036 evrov, bo porabljena za redno odplačilo dela dolgov iz posojil, ki jih je občina najela v preteklih letih, je povedal Tavčar in po po predlogih svetnikov, da bi sredstva uporabili kako drugače, pojasnil, da zakon tega ne dopušča.
Neodvisni Svetnik Zoran Stevanović je namreč predlagal, da bi sredstva namenili za odkup stavbe nekdanjega trgovskega centra Globus v središču mesta. Vendar je novi župan Matjaž Rakovec glede tega tudi pojasnil, da je bilo zgornje nadstropje Globusa lansko jesen že prodano, pri čemer občina ni uveljavljala svoje predkupne pravice.

To je sprožilo vprašanja med svetniki o tem, zakaj se mestna uprava glede uveljavljanja predkupne pravice in morebitnega odkupa Globusa ni posvetovala z mestnim svetom, ki bi se lahko odločil, da v ta namen prerazporedi proračunska sredstva. Tako pa je občina zamudila priložnost za morebitni nakup dela objekta, ki bi bil zaradi svoje lege lahko primeren za različne dejavnosti.