Prevzemnik pri ponudbi ni določil praga uspešnosti. Foto: BoBo

AIK ima trenutno v lasti 77,7 odstotka Gorenjske banke oziroma 301.327 vseh izdanih delnic. Prevzemna ponudba, objavljena v časopisu Delo, pa se nanaša na preostalih 86.611 delnic, ki jih še nimajo v lasti.

Za 22,3-odstotni delež bi banka AIK ob ceni 298 evrov na delnico odštela 25,81 milijona evrov. Kot je navedeno v prevzemni ponudbi, so imeli na dan izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem v lasti 134.217 delnic ciljne družbe, po izdaji dovoljenja pa so pridobili še 167.110 delnic Gorenjske banke.

AIK postopoma kupuje Gorenjsko banko

Kot so pojasnili v objavi, je AIK banka prevzemni prag dosegla 24. januarja letos, in sicer po več pridobitvah delnic Gorenjske banke med 8. majem lani in 18. januarjem letos ter na podlagi več pogodb, s katerimi se je zavezala k nakupu delnic, sklenjenih med 11. majem lani in 18. januarjem letos.

Srbska banka je 11. maja lani sklenila pogodbo o nakupu 10.112 delnic Gorenjske banke z Iskratelom, za delnico pa je AIK banka odštela 298 evrov. Šest dni pozneje je za enako kupnino 26.399 delnic kupila od Družbe za upravljanje terjatev bank. Za kupnino 290 evrov za delnico je AIK banka 316 delnic kupila še od Dušana Šešoka.

Maja lani je AIK banka 1.472 delnic kupila še od podjetja Iskra, prav tako za kupnino 290 evrov na posamezno delnico. Komunala Tržič pa je srbski banki 241 delnic prodala za ceno 250 evrov za delnico.

Januarja letos je AIK banka 1.929 delnic za kupnino 298 evrov za delnico kupila od podjetja Gea, nato je pridobila še 3.000 delnic od banke Intesa Sanpaolo, prav tako za ceno 298 evrov za delnico.

Poleg omenjenih nakupov je srbska banka junija lani sklenila pogodbi o prodaji delnic s Savo in Abanko, na podlagi katerih se je zavezala, da bo kupila 111.773 delnic Gorenjske banke po ceni 298 evra na delnico od Save ter 34.287 delnic po ceni 298 evra od Abanke.

Podobno pogodbo je podpisala z Zavarovalnico Triglav, od katere je kupila 15.719 delnic po ceni 298 evrov. Julija lani je pogodbo sklenila še z Domelom, na podlagi katere se je zavezala k nakupu 5.331 delnic po ceni 298 evrov.

Srbska banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića je namero za prevzem Gorenjske banke prvič objavila sredi decembra 2017, a postopkov ni izpeljala do konca, ker ni imela dovoljenja za prevzem od slovenske centralne banke. Nato je dovoljenje dobila, a po zakonu o prevzemih eno leto ni smela objaviti nove prevzemne namere in ponudbe.

AIK banka je bila z družbo Sava dogovorjena za nakup 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke. Kupnino za delež v vrednosti 298 evrov na delnico oz. skupaj 43 milijonov evrov je srbska banka do junija deponirala na fiduciarnem računu pri KDD-ju. Srbski banki so dovoljenje za povečanje deleža nad 50 odstotkov Gorenjske banke poleg Banke Slovenije izdali tudi srbska centralna banka ter slovenski in srbski varuh konkurence.