OECD je v poročilu o Sloveniji znova navedel priporočila, ki jih je večkrat ponovil že v preteklosti. Foto: BoBo
OECD je v poročilu o Sloveniji znova navedel priporočila, ki jih je večkrat ponovil že v preteklosti. Foto: BoBo

"Slovenija mora sestopiti z vrha lestvice držav OECD z največjimi ovirami za konkurenco na trgu," so zapisali v organizaciji (OECD) v poročilu OECD360 Slovenija 2015. Po oceni OECD-ja ima Slovenija več domačih nalog: privabiti več tujih kapitalskih naložb, kar bo olajšalo proces razdolževanja gospodarstva, okrepiti je treba spodbujanje in varstvo konkurence, prav tako izboljšati korporativno upravljanje državnih podjetij, koristno pa bi bilo tudi nadaljnje zmanjševanje državnega lastništva.

Sloveniji bi po mnenju OECD-ja koristila tudi temeljita prevetritev politik izobraževanja, usposabljanja in inoviranja. Kljub relativno dobri oceni na tem področju v organizaciji menijo, da je prostora za izboljšave še veliko. Pri tem poudarjajo zlasti velike regionalne razlike v izobrazbeni strukturi delovne sile. Svetujejo tudi tesnejše sodelovanje raziskovalnih ustanov in zasebnega sektorja.

Glede davkov v OECD-ju menijo, da Slovenija potrebuje takšno reformo davčnega sistema, ki dohodkov prebivalstva ne bo prizadel, ustaviti pa mora tudi hitro rast odhodkov zaradi staranja prebivalstva, zlasti odhodkov zaradi pokojnin in zdravstvenih storitev. V to sodi tudi preobrazba pokojninskega sistema, ki bo dolgoročno bolj vzdržen.