Poročilo OECD-ja za gospodarsko rast 2015 so predstavili na srečanju finančnih ministrov G20 v Turčiji. Foto: EPA
Poročilo OECD-ja za gospodarsko rast 2015 so predstavili na srečanju finančnih ministrov G20 v Turčiji. Foto: EPA

Tako Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v svojem poročilu za gospodarsko rast 2015, ki ga je predstavil na srečanju finančnih ministrov v Carigradu, Sloveniji svetuje, naj pripravi strog in transparenten režim za opredelitev strateških podjetij, ki bi morala ostati v državni lasti, druga pa čim prej prodati, saj prodaja po mnenju OECD-ja poteka prepočasi. Obenem OECD svetuje tudi prodajo bank v državni lasti, saj bi le tako lahko okrepili učinkovitost in stabilnost bančnega sektorja.

Opozarjajo tudi, da je minimalna plača glede na povprečno plačo v Sloveniji previsoka, kar po ocenah organizacije predstavlja oviro pri zaposlovanju mladih in slabše izobraženih. OECD zato meni, da bi Slovenija morala postopno znižati raven minimalne plače glede na povprečno plačo.

Doma proti znižanju minimalne plače
Sindikalist Dušan Semolič jim odgovarja: "Bistvo problema ni v tem, da je razmerje prenizko - problem so nizke plače."

S tem, da minimalne plače ni mogoče znižati, se strinja tudi profesor ekonomske fakultete Marko Jaklič, ki pa soglaša s priporočilom glede hitrejše privatizacije: "Mislim, da je bilo 25 let mrcvarjenja tega premoženja dovolj. Dokazali smo, da nismo znali ravnati, in premoženja je ostalo zelo malo."

Deljena mnenja glede pokojninske reforme
Čeprav v OECD-ju ugotavljajo, da se je reformni zagon v Sloveniji pospešil z reformo trga dela, ki je pripomogla k zmanjšanju dualnosti na trgu, pa kljub temu spodbuja Slovenijo k nadaljevanju reform. Pri tem izpostavljajo velikopoteznejšo pokojninsko reformo, ki bi zagotovila vzdržnost in prilagodljovost sistema, kot je vezanje obvezne starosti za upokojitev na izboljšanje pričakovane življenjske dobe.

Je pa jasno, da priporočila glede reforme pokojninskega sistema Slovenija kaj kmalu še ne bo upoštevala. Socialni partnerji so se dogovorili, da v prihodnjih petih letih ni pričakovati zakonodajnih sprememb. "Splošna ocena je, da je sistem vzdržen do leta 2020, do takrat bo sprejeta in vpeljana nova sprememba," pojasnjuje ministrica Anja Kopač Mrak.

Jaklič pa je prepričan, da naš pokojninski sistem že zdaj ni več vzdržen - če vemo, da državni proračun vsako leto za pokojnine doda več kot milijardo in pol evrov, vsako leto za okoli 100 milijonov evrov več. "Smo kot nek vlak, ki drvi proti steni, in ne reagiramo, saj stene leta 2020 še ne bo, bo pa 2025 - ampak kaj potem," meni.

In ta kratkoročna usmerjenost naše družbe je po njegovem preprosto nerazumljiva.

Izboljšanje tercialnega izobraževanja
Med nasveti OECD-ja je tudi izboljšanje terciarnega izobraževanja in krepitev inovacij, kar bi na dolgi rok dvignilo produktivnost in rast. Ljudi pa bi k delu lahko spodbudila tudi reforma sistema pomoči za brezposelne, kar bi okrepilo tudi fiskalno vzdržnost.