OECD za letošnje leto Sloveniji napoveduje 1,8-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno. Foto: MMC RTV SLO
OECD za letošnje leto Sloveniji napoveduje 1,8-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno. Foto: MMC RTV SLO

OECD za letos Sloveniji napoveduje 1,8-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,6-odstotno. S tem se je nekoliko znižala napoved iz novembra lani, ko je bila dve- oziroma 2,8-odstotna. Rast bo še vedno temeljila na zunanjem povpraševanju in polnjenju zalog. Ker se krepijo zasebne naložbe in poraba, se bo rast postopoma okrepila. Stopnja brezposelnosti bo vrh dosegla do sredine letošnjega leta. Letos naj bi po anketi znašala 7,7 odstotka, prihodnje leto pa naj bi anketna brezposelnost znašala 7,5 odstotka.

Izvoz naj bi se letos okrepil za 5,6 odstotka, prihodnje leto pa za 6,8 odstotka. Uvoz se bo letos okrepil za 5,3 odstotka, prihodnje leto pa za 6,3 odstotka, še napovedujejo v OECD-ju. Inflacijski pritiski, ki jih podpihuje rast svetovnih cen hrane in energentov, se bodo izčrpali, v prihodnjih letih pa jih bo brzdala počasnejša gospodarska rast.

OECD v dveletni napovedi gospodarskih gibanj za Slovenijo poudarja ključen pomen pokojninske reforme. "Za okrepitev konkurenčnosti bi morale biti sprejete reforme za krepitev fleksibilnosti trga dela in za vezavo rasti plač na delovno produktivnost na srednji rok."