Paloma bo dokapitalizirana z vsaj 15 milijoni evrov. Foto: MMC RTV SLO
Paloma bo dokapitalizirana z vsaj 15 milijoni evrov. Foto: MMC RTV SLO
Paloma
Želijo si širiti proizvodnjo in izboljšati energetsko učinkovitost. Foto: MMC RTV SLO
Paloma
Lani so dosegli najboljše rezultate zadnjih let. Foto: MMC RTV SLO
Tudi Paloma Poljakom?

Predlagano dokapitalizacijo Palome po ceni 3,30 evra na delnico, ki jo bo v skladu s podpisano pogodbo izvedel Abris preko družbe PPRS Holdings Limited, v Slovenskem državnem holdingu (SDH) podpirajo. V ta namen so z omenjeno družbo podpisali sporazum, na podlagi katerega so se zavezali, da bodo na dokapitalizacijski skupščini po novem letu podprli načrtovano dokapitalizacijo, če ne bodo prejeli ugodnejše ponudbe.

"Uspešno zaključen postopek je za nas ključen, saj Paloma na ta način dobi kapital za nadaljnji razvoj družbe, v postopku pa smo zagotovili najboljšo možno ponudbo za delničarje," je dejal predsednik Palomine uprave Tadej Gosak.

"Postopek je bil voden konkurenčno, tako da je omogočena najboljša cena za delnico. Dokapitalizacija je edini način za povečanje vrednosti, izboljšanje finančnega poslovanja in dolgoročno stabilnost družbe," je pojasnil prvi nadzornik Boštjan Gorjup.

Izbrani investitor bo po pridobitvi delnic Palome v postopku dokapitalizacije objavil tudi prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji možnost prodati delnice za isto ceno kot v postopku dokapitalizacije. SDH, ki je trenutno 71-odstotni lastnik Palome, bo s sprejemom te ponudbe nato dokončal postopek privatizacije družbe iz Sladkega Vrha, ki se ukvarja s proizvodnjo higienskega papirja.

Dokapitalizacija je nujna
Po navedbah SDH-ja je dokapitalizacija družbe nujna za zagotovitev obstoja in razvoja v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje. Z dokapitalizacijo bodo dosegli posodobitev proizvodnih obratov, povečanje zmogljivosti ter širitev proizvodnje na sedanji lokaciji, s čimer bo Paloma izboljšala energetsko učinkovitost, delovno okolje in razmere dela, prav tako pa tudi finančne rezultate.

"Zaradi tehnološke zaostalosti in dotrajane proizvodne opreme bosta namreč obstoj in poslovanje Palome brez dokapitalizacije v naslednjih nekaj letih ogrožena," opozarjajo in dodajajo, da dokapitalizacijo podpirajo ravno zato, ker sedanji lastniki ne morejo zagotoviti ustrezne finančne podpore za razvoj družbe.

Po besedah Gosaka bodo s sveže pridobljenim kapitalom nadaljevali prestrukturiranje družbe, zagnali nov razvojni cikel, izvedli nujna vlaganja v proizvodnjo, energetsko učinkovitost, posodobili procese dela in opremo ter izboljšali delovne razmere.

Posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj
V podjetju poudarjajo, da so lani dosegli najboljše rezultate zadnjih let, saj jim je uspelo prodajo dvigniti za tri odstotke na 87 milijonov evrov ter doseči skoraj 3,5 milijona evrov dobička iz poslovanja. V prvih devetih mesecih letos poslujejo pod načrti, a povečujejo tržne deleže z lastno blagovno znamko na strateških trgih in pričakujejo pozitiven rezultat ob koncu leta.

Palomi se v naslednjih dneh obeta posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki podpira finančno in poslovno prestrukturiranje. Posojilo v višini 4,5 milijona naj bi porabili za prestrukturiranje in proces dokapitalizacije na poti k privatizaciji.

Zasebni finančni sklad Abris
Abris je osredotočen na srednje velika podjetja v srednji in vzhodni Evropi, z več kot 770 milijoni evrov naložbenega kapitala pa ima finančno podporo različnih vodilnih globalnih naložbenih organizacij, vključno s korporativnimi in javnimi pokojninskimi skladi, finančnimi institucijami, zavarovalnicami in ameriškimi univerzitetnimi skrbniškimi skladi.

Tudi Paloma Poljakom?