Skupina Petrol je v prvem polletju leta prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte. Foto: BoBo
Skupina Petrol je v prvem polletju leta prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte. Foto: BoBo

Čisti prihodki od prodaje so v primerjalnem obdobju narasli za 26 odstotkov, na 2,15 milijarde evrov.
Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v primerjalnem obdobju porasel za 10 odstotkov, na 72,4 milijona evrov. Petrol je 56 odstotkov EBITDA realiziral s prodajo naftnih derivatov, 19 odstotkov s prodajo trgovskega blaga, 16 odstotkov z energetskimi in okoljskimi sistemi, šest odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, tri odstotke pa s prodajo in trgovanjem z drugimi energenti, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Prilagojeni kosmati poslovni izid skupine je znašal 190,4 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v istem obdobju leta 2016. Petrol je poslovanje v polletju razkril, potem ko se je s poročilom o poslovanju na četrtkovi seji seznanil nadzorni svet družbe.

1,5 milijona ton proizvodov iz nafte
Skupina Petrol je v prvem polletju leta prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je sedem odstotkov več kot v prvem polletju lani. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 72.500 ton, kar pomeni petodstotno povečanje, prodaja zemeljskega plina pa se je znižala za odstotek, na 704.800 megavatnih ur.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v šestih mesecih vknjižila 259,6 milijona evrov prihodkov, kar v medletni primerjavi pomeni šestodstotno rast.

Konec junija je skupina Petrol poslovala prek 490 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 106, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 10, v Črni gori 10 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol bo nadaljevala aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovito upravljanje s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina uspešno sledi zastavljenim ciljem, so še zapisali v obvestilu, pod katerim sta podpisana predsednica nadzornega sveta Petrola Nada Drobne Popović in predsednik uprave Tomaž Berločnik.