Na poslovanje je vplival padec prodaje proizvodov iz nafte, predvsem zaradi protikoronskih ukrepov na vseh trgih. Foto: RTVSLO
Na poslovanje je vplival padec prodaje proizvodov iz nafte, predvsem zaradi protikoronskih ukrepov na vseh trgih. Foto: RTVSLO

Čisti dobiček skupine se je torej znižal za 49 odstotkov in po devetih mesecih znašal 40,5 milijona evrov. Razmere so se zelo zaostrile marca s pojavom novega koronavirusa. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte, so današnjo objavo rezultatov, s katerimi se je v četrtek seznanil nadzorni svet družbe, pospremili v Petrolu.

Kot so zatrdili, je njihova primarna skrb tudi ob pojavu drugega vala epidemije namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih pri Petrolu. "Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo," so poudarili in ob tem ocenili, da načrtov za letos zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem povzročene gospodarske krize, ki je ni bilo mogoče predvideti, ne bo mogoče realizirati.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih ustvarila 301,9 milijona evrov prilagojenega bruto dobička, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček iz poslovanja se je znižal za četrtino na 114,4 milijona evrov. Večino ga je ustvarila s prodajo naftnih derivatov, petino s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, preostalo s prodajo drugih energentov, energetskih in okoljskih rešitev ter proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Količinska prodaja naftnih derivatov za petino manjša kot lani

Skupina je v prvih devetih mesecih leta 2020 prodala 2,3 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 21 odstotkov manj, predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica covida-19. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 114.000 ton ali 17 odstotkov manj. Prodaja elektrike se je ustavila pri 15,7 teravatne ure, prodaja zemeljskega plina pa pri 19,9 teravatne ure.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih ustvarila 345,2 milijona evrov prihodkov, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Konec septembra je imela več kot 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

Skupina je zaradi negotovih razmer pripravila različne scenarije letošnjega poslovanja. Predvideva, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte lahko dosegla med 83 in 86 odstotki lanske. Skupina bi lahko dosegla bruto dobiček iz poslovanja v vrednosti med 73 in 79 odstotki lanskega oz. med 77 in 84 odstotki lanskega brez enkratnih dogodkov, saj so iz njega lani izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 milijona evrov.