Pezdir je opozoril, da so se v Elektru Maribor znova postavili nad zakon. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič
Pezdir je opozoril, da so se v Elektru Maribor znova postavili nad zakon. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič
Predsednik društva za pravno državo Rado Pezdir o delovanju elektrodistributerjev
Franci Matoz
Matoz je poudaril, da je obvestilo Elektra Maribor tudi v neskladju z uredbo vlade, saj ta ne daje možnosti zaračunavanja vodenja računa. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič
Nova Pezdirjeva bitka z elektro distributerji

Elektro Maribor je na svojih spletnih straneh odjemalce 30. novembra letos obvestil, da bodo januarja začeli zaračunavati stroške vodenja računa (kar bo vključevalo stroške poslovanja dobavitelja električne energije, ki so povezani z nudenjem podpore oskrbe gospodinjskih odjemalcev, to so stroški izdelave in pošiljanja računa, klicni center, informacijske pisarne), kar bo znašalo 0,83 evra na posamezen izdan račun.

Predsednik društva za pravno državo Rado Pezdir je opozoril, da ima Elektro Maribor po javno dostopnih podatkih 189.000 odjemalcev, kar pomeni, da bi v enem mesecu pridobili 156.000 evrov, v enem letu pa 1,9 milijona evrov, kar je približno toliko, kolikor so morali električnim odjemalcem vrniti zaradi kartelnega dogovarjanja.

V društvu za pravno državo želijo nov manever Elektra Maribor, pa tudi to, da bi ga posnemali preostali elektrodistributerji, preprečiti. Zato so v sodelovanju z odvetniško pisarno Francija Matoza Elektro Maribor prijavili tržnemu inšpektoratu, uradu za varstvo konkurence in Banki Slovenije.

"Elektro Maribor se je znova postavil nad zakon"
Pezdir je opozoril, da so se v Elektru Maribor znova postavili nad zakon in trdijo, da bodo stroške vodenja računa začeli zaračunavati na podlagi splošnih pogojev poslovanja, a v teh pogojih piše le, da Elektro Maribor lahko zaračuna le izredno izdajo računa. Poleg tega zakon o varstvu potrošnikov določa, da mora podjetje, če se spremenijo pogoji, ki so določeni v pogodbi, svoje odjemalce o tem pisno obvestiti, hkrati pa strankam dati možnost odpovedi pogodbe.

Banko Slovenije je društvo za pravno državo na dejanje Elektra Maribor opozorilo zato, ker po zakonu lahko račune vodijo le finančne institucije oziroma se račun vodi takrat, ko se vodijo finančne transakcije. Elektro Maribor po besedah Pezdirja le izdaja račun. To pa je tako, se je slikovito izrazil Franci Matoz, kot če bi odšli v trgovino in bi vam na blagajni posebej zaračunali izdajo računa.

"Urad za varstvo konkurence naj izda začasno odredbo"
Matoz od tržnega inšpektorata pričakuje, da bo nemudoma ukrepal, da bo tako ravnanje prepovedal in določil kazen za odgovorno in pravno osebo. Na urad za varstvo konkurence pa so se obrnili zato, ker je Elektro Maribor svoj tržni položaj na Štajerskem izkoristil za "odiranje potrošnikov", je dejal Pezdir. Ker je strošek na posameznega odjemalca nizek, se najverjetneje ne bodo odločili za množično zamenjavo elektrodistributerja, s čimer bi kaznovali povišanje stroškov Elektra Maribor. V društvu od UVK-ja pričakujejo izdajo začasne odredbe in preprečitev takega ravnanja. Poleg tega potrošniki ne bodo odpovedali pogodbe, če ne bodo vedeli, da to pravico imajo. Zaradi omenjenih dejanj Elektra Maribor Pezdir opozarja, da elektrokartel ni mrtev, "ampak brca naprej", ter da z vrnitvijo preplačane elektrike niso dobili vojne, ampak le eno bitko.

Predsednik društva za pravno državo Rado Pezdir o delovanju elektrodistributerjev
Nova Pezdirjeva bitka z elektro distributerji