Povprečna neto plača za maj je dosegla 1286,61 evra in bila nominalno višja za 0,6 odstotka, realno pa nižja za 0,3 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Povprečna bruto plača za maj je bila od plače za april višja le v javnem sektorju. V tem sektorju je bila višja za 5,1 odstotka, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 7,8 odstotka. V zasebnem sektorju je bila medtem nižja za 2,1 odstotka.

Povprečna bruto plača za maj se je v primerjavi s plačo za april najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje, in sicer za 12 odstotkov. Najbolj se je znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 9,5 odstotka.

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za maj najvišja v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti. Znašala je 2948,88 evra, je še navedel statistični urad.