Gospodarski val gre v pravo smer, vlada pa si bo še naprej prizadevala za stabilno gospodarsko in politično okolje, je dejal Zdravko Počivalšek. Foto: BoBo
Gospodarski val gre v pravo smer, vlada pa si bo še naprej prizadevala za stabilno gospodarsko in politično okolje, je dejal Zdravko Počivalšek. Foto: BoBo
Po zadnjih podatkih si posavsko gospodarstvo ob koncu leta obeta 11-odstotno rast dodane vrednosti, ki naj bi presegla pol milijarde evrov, medtem ko je lani znašala 451,6 milijona evrov. Foto: Pixabay
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je predstavila vladne ukrepe v tej smeri in pristavila, da bo potreben tudi odgovoren pristop k migracijski politiki. Foto: BoBo
Minister Peter Gašperšič je napovedal, da v Sloveniji novih termoelektrarn ne bomo več gradili. Foto: BoBo
V preteklosti je prevečkrat prevladalo nagajanje namesto sodelovanja, ki lahko edino prinese trajnostni razvoj Sloveniji, je prepričan premier Miro Cerar. Foto: EPA
Vlada obiskala več uspešnih podjetij v Posavju

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na srečanju s posavskimi gospodarstveniki ocenil, da v državi ob stabilnem gospodarskem in političnem okolju vladajo gospodarska rast, rast izvoza in naložb, hkrati pa gre za obdobje, ko je treba ustvariti še boljše konkurenčno okolje, gospodarstvo pa se mora poleg EU in Balkana usmeriti tudi na tretje trge, kot sta denimo Kitajska in Afrika.

Vlada bo podjetnikom pomagala tam, kjer sami ne morejo prodreti, ob strani pa jim stoji tudi slovenska diplomacija. Še naprej se bo zavzemala in delovala na področju poenostavitve različnih ovir, je dodal minister. Ob tem je posavsko gospodarstvo označil za izjemno obetajoče, pri tem mu je v podporo tudi ugodna lega ob eni ključnih evropskih avtocest.

Dotaknil se je tudi problema zagotavljanja zadostne delovne sile, pri čemer bo po njegovem mnenju potrebna večja motivacija za delo, prilagoditev delovnopravne zakonodaje in šolskega sistema potrebam gospodarstva, nasloniti pa se bo treba tudi na tujo delovno silo.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je predstavila vladne ukrepe v tej smeri in pristavila, da bo potreben tudi odgovoren pristop k migracijski politiki.

Cerar: Sodelovanje za trajnostni razvoj
Premier Miro Cerar je v uvodnem nagovoru v Kulturnem domu Krško poudaril pomen sodelovanja, ki lahko edino prinese Sloveniji trajnostni razvoj. Pogosto je ravno nasprotno pri nas prevladalo nagajanje, je dodal.

Nadaljeval je, da so se želeli z obiskom Posavja osredotočiti predvsem na ukrepe za protipoplavno zaščito tega območja in na posavsko energetiko. Glede omenjenih protipoplavnih ukrepov je dodal, da so ti že dali prve rezultate in da bodo začeto nadaljevali. Pri vprašanju energetike pa je podčrtal pomen končanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

Izpostavil je še, da je vlada našla način za zagotovitev 90 milijonov evrov za končanje gradnje hidroelektrarne (HE) Brežice, zdaj pa nadaljuje v smeri, da zgradijo še zadnjo HE v verigi, HE Mokrice.

Cerar je pohvalil tudi prodorna posavska podjetja, ki jih je danes obiskal, ter padec brezposelnosti v regiji.

Večji izvoz, manjši uvoz
Direktor krške območne gospodarske zbornice Posavje Darko Gorišek je sicer na srečanju v okviru regijskega obiska vlade v Posavju na posestvu Tri lučke na Sremiču nad Krškim navedel, da je posavski izvoz v letošnjih prvih osmih mesecih po začasnih podatkih primerljivi lanski izid presegel za 7,2 odstotka in je znašal 391,2 milijona evrov, medtem ko se je uvoz zmanjšal za osem odstotkov in znašal 291,2 milijona evrov.

Po zadnjih podatkih si posavsko gospodarstvo ob koncu leta obeta 11-odstotno rast dodane vrednosti, ki naj bi presegla pol milijarde evrov, medtem ko je lani znašala 451,6 milijona evrov.

Gorišek je med izzivi posavskega gospodarstva opozoril na ustrezno usposobljen kader za kovinsko, papirno, lesno in elektronsko industrijo. Opozoril je tudi na uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja in dualnega sistema izobraževanja na vseh ravneh od srednješolskega izobraževanja naprej, poenostavitve postopkov pri prostorskem umeščanju in na prijaznejše ter motivacijsko naravnano poslovno okolje.

Razvojni izzivi
Med razvojne izzive je uvrstil ustrezno usposobljene kadre, končanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi do leta 2022, izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, državni prostorski načrt za osrednji del trase ceste tretje razvojne osi in njeno navezavo na Mirnsko dolino.

Posavci tudi ne vedo, kaj se dogaja s projektom Feniks in kaj bo v njegovem okviru z letališčem Cerklje ob Krki. Zanimajo jih tudi sprejetje energetskega koncepta, gradnja drugega bloka krške jedrske elektrarne in razvojna sredstva za gospodarstvo vzhodne kohezijske regije. Kot obmejna regija si prizadevajo tudi za krepitev sodelovanja sosednjo Hrvaško, je še dejal Gorišek.

Brezposelnost je v Posavju sicer avgusta znašala nekaj več kot deset odstotkov in je bila od republiške višja le še za dober odstotek.

Gašperšič: Novih termoelektrarn ne bo
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je v okviru vladnega obiska v Posavju ogledal začetek poskusnega delovanja dveh novih plinskih blokov Termoelektrarne Brestanica. Dva nova plinska bloka z močjo po nekaj več kot 50 megavatov sta po Gašperšičevih besedah stala okoli 35 milijonov evrov, nadomestila pa bosta stare plinske bloke, ki so dotrajani. Na ta način bo zagotovljena večja zanesljivost delovanja, zmanjšane pa bodo tudi obremenitve okolja, je pojasnil.

Termoelektrarna Brestanica se sicer v energetski sistem vklopi le takrat, ko je to potrebno zaradi izpadov proizvodnje drugje in je tako po ministrovih besedah potrebna predvsem za zagotavljanje stabilnosti proizvodnje z električno energijo. Njena posebnost je, da od zagona do polne moči porabi le 13 minut.

Pomen zelenega gospodarstva
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila pomen zelenega oz. krožnega gospodarstva in ocenila, da je nekaj posavske industrije temu že prilagojeno. Opozorila je tudi na pomen varovanja naravnih virov.
Povedala je še, da si je danes ogledala izvedbo protipoplavnih ukrepov v Kostanjevici na Krki, kjer jih bodo urejali še prihodnje leto. Ogledala si je tudi potek del za protipoplavno zaščito Krške vasi in pristavila, da je sicer vlada za ureditev slovenskih vodotokov namenila 24,1 milijona evrov.

Izjemna posavska kulturna dediščina
Minister za kulturo Anton Peršak je opozoril na po njegovem izjemno posavsko kulturno dediščino in na številna vlaganja krške občine v njeno prenovo. Hkrati je ocenil, da gre za izjemen potencial za razvoj kulturnega turizma, ki ponuja tudi gospodarske priložnosti.

V Sloveniji energija, pridobljena iz termoelektrarn, predstavlja tretjino proizvedene elektrike, tretjino prispeva jedrska elektrarna Krško, tretjino elektrike pa dobimo iz obnovljivih virov energije. Se pa tudi Slovenija po Gašperšičevih zagotovilih predvsem zaradi obremenitev okolja počasi odreka tej vrsti energije. "Z energetskim konceptom je bilo določeno, da novih termoelektrarn ne bomo več delali," je sklenil minister.

Vlada obiskala več uspešnih podjetij v Posavju