Številni nekdanji Murini delavci so zaposlitev dobili v podjetju Mura in partnerji. Foto: MMC RTV SLO
Številni nekdanji Murini delavci so zaposlitev dobili v podjetju Mura in partnerji. Foto: MMC RTV SLO

V tej regiji je bilo konec junija tako 9.837 brezposelnih, kar pomeni 2,6-odstotno zmanjšanje brezposelnosti. Najbolj je k temu pripomoglo večje zaposlovanje delodajalcev, zaposlovanje prek javnih del in tudi nekoliko nižji priliv brezposelnih v evidenco.

V prvem polletju se je na območju Murske Sobote zaposlilo 2.372 ljudi, kar je skoraj za tretjino več kot v enakem obdobju lani. Za 27 odstotkov se je število zaposlitev brezposelnih okrepilo tudi na ravni celotne države.

Zaposlilo se je 1.029 Murinih delavcev
Oktobra in novembra lani se je na območni službi Murska Sobota prijavilo 2.593 delavcev iz nekdanjih Murinih podjetij, do konca junija letos pa jih je bilo 1.474 vključenih v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Zaposlilo se jih je 1.029, od tega okoli dvesto zunaj trenutno delujočih Murinih podjetij.

Na zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da je kljub poletnim počitniškim mesecem povpraševanje delavcev po delodajalcih veliko. Na državni ravni je bilo junija povpraševanje po delavcih tako za skoraj 18 odstotkov večje kot maja, podobna številka pa velja tudi za Pomurje.

Podjetja v Pomurju še iščejo delavce
Podjetje Arcont iz Gornje Radgone je do konca junija zaposlilo 60 delavcev iz evidence zavoda, trenutno pa poteka kadrovanje še za 50 delavcev za isto podjetje.

Podjetje Prevent Halog iz Lenarta trenutno išče 80 delavcev. Prav tako prek zavoda za zaposlovanje poteka iskanje 80 delavcev za podjetje Mura in partnerji iz Murske Sobote. Gre predvsem za dela v tekstilni in kovinskopredelovalni industriji.