Foto: BoBo
Foto: BoBo

Projekt obsega nadgradnjo železniškega predora in proge v skupni dolžini 6,1 kilometra, so sporočili z vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Odsek leži na glavni železniški progi Ljubljana–Jesenice–državna meja med postajo Jesenice in državno mejo.

Obnove je potreben, ker predor ne omogoča zadostnega svetlega profila glede na sodobne standarde evropskega železniškega omrežja.

V okviru projekta bodo izboljšali varnost železniškega prometa in potnikov ter zagotovili varnost železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru, poleg tega pa bodo zagotovili tudi sodobne komunikacijske sisteme med centri vodenja železniškega prometa v predoru na slovenski in avstrijski strani.

V predoru bodo med drugim uredili nove evakuacijske poti, vključno z osvetljenim oprijemalom, in vgradili suho hidrantno omrežje.

Izvedbena dela varnostno-tehnične nadgradnje potekajo. Izvajalec je bil v dela uveden 22. julija, medtem ko se je izvedba del v polni zapori proge začela 5. oktobra. Predvidoma bodo končana 10. julija 2021.

Celoten projekt z izvedbo gradbenih del, izvedbo nove signalno-varnostne in telekomunikacijske opreme in izvedbo vozne mreže pa bo po terminskem načrtu končan proti koncu leta 2021.