Študije s področja politične psihologije in vedenjske ekonomije kažejo, da ljudje ideala družbe, v kakršni bi si želeli živeti, ne vidijo v popolni enakosti, ampak zagovarjajo določeno stopnjo ekonomske razslojenosti. Foto: Val 202
Študije s področja politične psihologije in vedenjske ekonomije kažejo, da ljudje ideala družbe, v kakršni bi si želeli živeti, ne vidijo v popolni enakosti, ampak zagovarjajo določeno stopnjo ekonomske razslojenosti. Foto: Val 202

Ljudje bolj odobravajo pravično neenakost kot pa nepravično enakost.

Dr. Mark Sheskin, soavtor študije z Univerze Yale
"Ljudje naj se le pritožujejo in tarnajo, da živijo v najslabši državi na svetu. A naj se po tihem zavedajo, da v resnici ni tako, " pravi pesnica in filozofinja Katja Perat o neenakosti. Foto: Val 202
“Mlade moti družbena neenakost. Sebe dojemajo kot Robine Hoode, a se ne udeležujejo volitev. V resnici so podobni Petru Panu,” pravi dr. Urban Boljka, raziskovalec na Inštitutu RS za socialno varstvo. Foto: Val 202

Britanska dobrodelna organizacija Oxfam, ki se bojuje proti revščini, je januarja letos objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da ima 42 najbogatejših ljudi na svetu enako premoženja kot 3,7 milijarde ljudi, ki so revnejša polovica človeštva. V ZDA je razhajanje med bogatimi in revnimi še izrazitejše, saj imajo trije najbogatejši Američani (Bill Gates, Jeff Bezos in Warren Buffett) pod palcem enako količino premoženja kot 160 milijonov revnejših državljanov, ki skupaj sestavljajo polovico prebivalcev države.

Podkast Vala 202 z naslovom Pravična neenakost lahko poslušate tukaj.

V poročilu opozarjajo tudi, da se je med letoma 2006 in 2015 premoženje milijarderjev kljub krizi povečevalo kar šestkrat hitreje kot dohodki običajnih ljudi. Novi milijarderji so se v zadnjem letu rojevali z rekordno hitrostjo – en novinec na dva dni. Prav tako je kar 82 odstotkov novega bogastva, ustvarjenega v zadnjem letu, končalo pri enem odstotku najbogatejših. Izvršni direktor podjetja v ZDA zdaj zasluži povprečno 350-krat več kot tipični delavec, čeprav je pred pol stoletja povprečno zaslužil le dvajsetkrat več.

Papež Frančišek ob teh podatkih opozarja, da je družbena neenakost pomemben vir zla. Vendar velika ekonomska neenakost ni slaba le iz moralnih razlogov, ampak tudi iz povsem praktičnih, saj je za dobro delovanje ekonomije in demokracije zelo pomembno, da ima država obsežen srednji sloj družbe.

Razporeditev bogastva
A zakaj se ljudje ne upremo tako velikim razlikam v bogastvu? Študije namreč krepko kažejo, da je težnja po uravnoteženi razporeditvi dobrin univerzalna pri ljudeh vseh kultur. Primatolog Frans de Waal je ugotovitve slikovito povzel v trditvi: "Robin Hood je imel prav. Najgloblja želja človeštva je, da se bogastvo razporedi."

Pri delitvi bogastva v manjših skupinah se ljudje praviloma zavzemajo za uravnilovko, pri razporeditvi dobrin v velikih skupinah pa so do neenakosti prizanesljivejši. Študije s področja politične psihologije in vedenjske ekonomije kažejo, da ljudje ideala družbe, v kakršni bi si želeli živeti, ne vidijo v popolni enakosti, ampak zagovarjajo določeno stopnjo ekonomske razslojenosti.

Rezultati so podobni za ljudi različnih političnih prepričanj in starosti, pri čemer gre seveda za bistveno nižjo stopnjo neenakosti, kot jo srečamo v resničnem svetu. V eni izmed študij so za ZDA ugotovili, da se ljudje povprečno zavzemajo, da bi imelo najbogatejših 20 odstotkov prebivalcev 30 odstotkov vsega premoženja, medtem ko bi imelo najrevnejših 20 odstotkov le 10 odstotkov premoženja.

Pravična neenakost
V raziskavi z naslovom Why people prefer unequal societies (Zakaj so ljudje bolj naklonjeni neenakim družbam), objavljeni leta 2017 v reviji Nature Human Behaviour, raziskovalci zagovarjajo hipotezo, da ekonomska neenakost ljudi večinoma ne moti, če zraven ne občutijo tudi nepravičnosti. Ljudi naj ne bi motila ekonomska neenakost kot taka, ampak predvsem občutek nepravične obravnave. Soavtor študije Mark Sheskin je za Val 202 pojasnil: "Včasih je enakost v nasprotju s pravičnostjo. Naj pojasnim. Če dva človeka opravljata skupno dejavnost, sta na primer solastnika pekarne in eden dela pet dni v tednu, drugi pa preostala dva dneva, potem je pričakovano, da si prvi zasluži tudi večji zaslužek, saj dela več. Enako plačilo obema bi bilo zaradi drugačnega obsega dela nepravično. Za bolj delovnega je pričakovati tudi višji družbeni položaj. Tudi sam menim, da je na svetu ogromno ljudi, ki delajo več kot jaz, opravljajo koristnejše delo in si zato zaslužijo pošteno plačilo, višje od mojega. Prav zato ljudje bolj odobravajo pravično neenakost kot pa nepravično enakost."

Pri loterijskih zadetkih se nam namreč ne zdi nepravično, če en sam posameznik pobere večino denarja, saj gre za naključno izbiro, ne za posledico vrednotenja ali nagrajevanja. Nasprotno pa večinoma ne sprejemamo stanja, da bi dolgoročno vsi zaslužili enako, ne glede na vloženi trud in zasluge.

Ko so preučevali, kako bi otroci razdelili pet bombonov med dva fanta, da bi ju nagradili, ker sta pospravila sobo, so ugotovili, da bi vsakemu dodelili po dva, en bombon pa bi pustili nerazporejen. Če pa so jim povedali, da je bil eden izmed dečkov bolj zavzet pri delu, so mu brez težav dodelili več bombonov kot drugemu.

(Ne)enakost in politika
Vendar situacije odločanja v resničnem svetu nikakor niso tako preproste, kot je ocenjevanje truda in zavzetosti pri delu. Kar zdaj najbolj motivira politični boj, je prav interpretacija pravičnosti v družbi. Progresivne stranke in politiki praviloma zagovarjajo ukrepe, ki bi družbo naredili pravičnejšo za vse, konservativne stranke pa nagovarjajo tiste, ki se jim zdijo takšni progresivni ukrepi pretirani in zato nepravični.

Na volitvah običajno zmaga stranka, ki ji pri večini volivcev uspe vzbuditi občutek, da bo najbolje poskrbela za pravičnost v družbi. Kaj to konkretno pomeni, je odvisno od številnih dejavnikov in se v času seveda spreminja. V nekem trenutku volivci pravičnost interpretirajo kot enakost vseh pred zakonom, v drugem kot vzpostavitev razmer za enakopravno podjetništvo, v tretjem pa morda kot pristop, ki pri skupnih odločitvah upošteva tudi generacije, ki šele prihajajo.

Trumpovi volivci v ZDA in njihovi somišljeniki v drugih državah imajo, denimo, občutek, da neupravičeno izgubljajo status v družbi, čeprav so pridni in delovni državljani. Po njihovem občutku za pravičnost se jim godi krivica, ker se pravila v družbi spreminjajo tako, da imajo prikrajšane skupine ljudi zdaj posebne privilegije. Čustveno to dojemajo enako, kot če se nekdo vriva v vrsto, v kateri sicer vsi drugi pridno čakajo.

Narava kapitalističnega sistema
Občutek za družbeno pravičnost nam omogoča, da učinkovito delujemo v velikih skupinah. Po drugi strani pa so prav različne interpretacije pravičnosti pomemben vir konfliktov v družbi. Ko si zamišljamo idealno razporeditev premoženja v družbi, nas prav občutek za pravičnost največkrat privede do tega, da zagovarjamo določeno stopnjo ekonomske neenakosti med ljudmi.

Ekonomist Thomas Piketty je v odmevni knjigi Kapital v 21. stoletju na podlagi podrobne analize podatkov pokazal, kako je v sami naravi kapitalističnega sistema, da se bogastvo počasi kopiči pri najbogatejših. A ker boljšega ekonomskega sistema, kot je kapitalistični, za zdaj ne poznamo, predlaga uvedbo univerzalne progresivne obdavčitve dohodkov in premoženja, ki bi omejevala pretirano akumulacijo bogastva pri peščici ljudi.

Ljudje bolj odobravajo pravično neenakost kot pa nepravično enakost.

Dr. Mark Sheskin, soavtor študije z Univerze Yale