Foto: Reuters

Leto 2018 je minilo v znamenju okrepljenega jeklarskega trga, ki se je do konca leta uspešno upiral geopolitičnim napetostim (nejasnosti glede brexita), kot tudi trgovinskim vojnam med ZDA in drugimi gospodarstvi. Presežek svetovne proizvodnje jekla se sicer zmanjšuje, predvsem z zmanjševanjem proizvodnje kitajskih jeklarn, vendar pa zdajšnje zmogljivosti zadoščajo za izpolnjevanje svetovnega povpraševanja po jeklu vse do leta 2035, sta v zadnji številki interne revije skupine Slovenska industrija jekla (Sij) zapisala vodja trženja v skupini Sij Aleš Falatov in tržni analitik Branimir Jablanović.

Največja proizvajalka in porabnica jekla je Kitajska. Foto: Reuters

Kitajska subvencionira svoje proizvajalce
Presežek svetovne proizvodnje jekla je v zadnjem desetletju nastal predvsem zaradi državno subvencionirane proizvodnje jekla in izgradnje novih jeklarskih zmogljivosti na Kitajskem. Trenutne ocene za leto 2018 kažejo, da je presežnih približno 127 milijonov ton jekla. Večinoma gre za jekla, ki niso v prodajnem programu skupine Sij, vendar pa pomembno vplivajo na gibanja tržnih cen surovin, je za Slovensko tiskovno agencijo dodatno pojasnil Jablanović.

V Siju zaradi tovrstnih tveganj in tržnih nihanj vseskozi spremljajo dogajanja in iščejo rešitve za zmanjšanja negativnih vplivov na poslovanje skupine. Ta največ svojih izdelkov proda strojegradnji, avtomobilski industriji, energetiki, težki gradbeni mehanizaciji in kemični industriji.

Na svetovnem jeklarskem trgu je sicer letos zaradi stopnjevanja trgovinskih napetosti, naraščajočega inflacijskega pritiska na denarnem trgu ter zaostritev denarne politike med ZDA in Evropsko unijo pričakovati upočasnjevanje rasti. Svetovno jeklarsko združenje napoveduje, da se bo letos povpraševanje po jeklu povečalo za 1,4 odstotka in da bo proizvodnja jekla dosegla 1,681 milijona ton.

Največja proizvajalka in porabnica jekla je Kitajska, na katero negativno vplivajo trgovinski spori z ZDA, ki so ta hip sicer zamrznjeni.

ZDA so uvedle številne carine na jeklo, državne subvencije pa so ena ključnih tem pogajanj s Kitajsko. Foto: Reuters

Protekcionizem ZDA naj ne bi vplival na Sij
Medtem protekcionistični ukrepi, ki so jih za zaščito domače industrije junija lani uvedle ZDA, na prodajo skupine Sij v ZDA niso bistveno vplivali. Za jekla, za katera naj bi plačeval 25-odstotne carine, je Sij takoj po uvedbi carin začel vlagati prošnje za izvzetje in bil pri tem doslej precej uspešen, tako da se naročila na tem trgu niso občutneje zmanjšala.

Kar 82 odstotkov prošenj za izvzetje iz carin pri uvozu v ZDA je bilo doslej odobrenih in na podlagi tega Sijeve stranke v ZDA že prejemajo denarno razliko v obliki povračil zaradi uvedenih carin. V Siju čakajo še povratne informacije za prošnje, na katere dokončne odločitve še ni, je pojasnil Jablanović.

S februarjem letos je tudi Evropska komisija uvedla ukrepe za zaščito trga EU-ja pred povečevanjem uvoza iz tretjih držav. Kot navaja Jablanović, zaščitni ukrepi EU-ja niso v celoti ustavili uvoza jekla iz neevropskih držav, ampak so ga samo omejili na količine iz leta 2017. V praksi to pomeni, da uvoz ne bo dodatno pritiskal na cene, saj bo presežno jeklo ocarinjeno z dodatnimi 25 odstotki.

Ob tem pa opozarja, da tržno-politična tveganja, kot sta brexit in gibanje cen surovin, še vedno ostajajo, a da v skupini Sij večjih vplivov na poslovanje še ne občutijo. "Nišni proizvodi, ki jih proizvajamo, nikoli niso bili v večjem obsegu pod vplivom uvoza iz neevropskih držav, na dosedanji obseg uvoza pa smo v dobri meri že prilagojeni," je dodal.

Kot še navajajo v interni reviji, se pričakuje, da se bo okrevanje povpraševanja po jeklu v EU-ju letos nadaljevalo. Predvsem to velja za gradbeno industrijo, medtem ko je na avtomobilskem trgu mogoče opaziti počasnejšo rast povpraševanja. V Siju vnovično krepitev rasti povpraševanja po jeklu pričakujejo v letu 2020.