Tako Probanka kot Factor banka sta že prejeli odločbi o prenehanju bančne licence. Foto: BoBo
Tako Probanka kot Factor banka sta že prejeli odločbi o prenehanju bančne licence. Foto: BoBo

Svet Banke Slovenije (BS) je pretekli teden odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in Probanki, saj sta dosegli cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema, sprejetih septembra 2013. S tem se je končal tudi postopek nadzorovane likvidacije, saj so vsi deponenti obeh bank poplačani.

Svet BS-ja je hkrati ugotovil, da so izpolnjeni tudi pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, odločbi o prenehanju bančne licence pa sta družbi že prejeli.

Ker sta družbi ostali brez bančne licence, lahko DUTB na podlagi zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank sodeluje pri pripojitvi kot prevzemna družba, vlogo skupščine pri izvedbi te pripojitve pa igra vlada.

Svet BS-ja: Pripojitvi sta ekonomsko utemeljeni
Poenostavljena pripojitev po zagotovilih Urada vlade za komuniciranje (Ukom) ne pomeni, da bo pripojitev izvedena nepregledno, temveč pomeni le to, da ni treba izdelati poročila poslovodstva, vmesne bilance ter revizije pripojitvene pogodbe.

Poenostavljena pripojitev je tudi po ocenah vlade najprimernejši način, da banki nadzorovano prenehata obstajati in da to ne bo imelo dodatnih negativnih posledic ali za DUTB ali za javne finance, je pred kratkim povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja.

Pripojitev bo temeljila na zadnjih revidiranih računovodskih izkazih, torej na revidiranem zaključnem poročilu po stanju na 1. januar letos ter revidiranem letnem poročilu za lani.

DUTB bo s pripojitvijo prevzel preostalo premoženje obeh družb, prav tako bo t. i. slaba banka prevzela preostale obveznosti do države in SID banke.

V Ukomu so spomnili, da svet BS-ja na podlagi pregleda vseh relevantnih listin in po analizi vseh potrebnih informacij ocenjuje, da sta pripojitvi ekonomsko smiselni tako za državo kot edinega lastnika obeh družb, pripojitev pa je pravno in ekonomsko utemeljena.

DUTB bo prevzel tudi zaposlene obeh bank
V DUTB-ju pa so v odzivu pojasnili, da s pripojitvijo krepijo svojo vlogo ključnega izvajalca prestrukturiranja v Sloveniji. "DUTB bo tako pridobil dodatna znanja in izkušnje," je povedal glavni izvršni direktor družbe Imre Balogh. Factor banka je namreč izkušena na področju financiranja nepremičnin ter upravljanja mednarodnih nepremičninskih terjatev, Probanka pa ima znanja s področja prestrukturiranja malih ter srednje velikih podjetij.

Pripojitev bo uradno zaključena z vpisom pripojitve v sodni register, kar se bo zgodilo do konca tega tedna, delovni procesi v vseh treh ustanovah pa bodo predvidoma poenoteni do konca aprila letos. Kot izhaja iz revidiranih računovodskih izkazov, bo DUTB prevzel 196 milijonov evrov premoženja od Factor banke in 228 milijonov evrov od Probanke. Večina prevzetega premoženja predstavljajo krediti, ki so že bili predmet skrbnega finančnega pregleda.

Skladno z zakonom bo DUTB prevzel tudi zaposlene obeh bank. Število zaposlenih na DUTB-ju bo znano, ko bo končana optimizacija delovnih procesov po pripojitvi, so še zapisali.

"S pripojitvijo država pridobiva priložnost, da premoženje Factor banke in Probanke proda, ko bodo pogoji ugodnejši. Z učinkovitimi procesi prestrukturiranja in transparentnimi prodajnimi postopki, ki zagotavljajo enako obravnavo ponudnikov, bo DUTB za davkoplačevalce lahko zagotovil boljši izid, kot v primeru prenehanja obeh bank do konca letošnjega leta," je pojasnil Balogh.

Pripojitev ne pomeni sprememb za poslovne partnerje dozdajšnjih treh ustanov, saj vse pogodbe med strankami ostajajo veljavne, so še zatrdili.