Probanka je končala tako bančno poslovanje kot z druge finančne storitve. Foto: BoBo
Probanka je končala tako bančno poslovanje kot z druge finančne storitve. Foto: BoBo
Factor banka
Factor banka ima še za 176 milijonov evrov obveznosti do države. Foto: BoBo

Svet Banke Slovenije je odločil, da obema bankama preneha dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Odvzel je tudi mandat izrednima upravama, so sporočili iz BS-ja, ki zdaj nima več pristojnosti za izvajanje nalog nadzornega sveta in skupščine pri obeh družbah.

Ti sta namreč izpolnili cilje izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti bančnega sistema, sprejetih leta 2013. Vsi deponenti so poplačani, razen v tistih primerih, ko depoziti nastopajo kot zavarovanje za garancije in druge obveznosti.

V nocojšnji Tarči ob 20.00 analiza bančnega kadrovskega vrtiljaka. Kaj pomenita ekspresen odstop šefa uprave in menjava v nadzornem svetu NLB-ja? Kdo so novi stari obrazi na čelu banke, ki jo kar naprej rešujemo davkoplačevalci? Kakšni so politični interesi? Gosti voditeljice Jasmine Jamnik bodo Alenka Bratušek, Franci Križanič, Jožef Horvat, Goran Novković, Tanja Porčnik in Metod Dragonja.

BS bo o odločitvi obvestil še Evropsko centralno banko, pri kateri poteka enotni bančni nadzor v evrskem območju.

Nekaj denarja ostaja
Svet Banke Slovenije je v torek obravnaval in potrdil tudi revidirani letni poročili obeh bank za leto 2015. Factor banka ima na 31. december lani 1,3 milijona evrov kapitala in 16 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije glede na odločbo o državni pomoči. Probanka pa ima 9,9 milijona evrov negativnega kapitala in 60 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije.

Stalo je 445 milijonov evrov
Probanko je država za izvedbo nadzorovanega postopka likvidacije dokapitalizirala v višini 176 milijonov evrov. Dokapitalizacija Factor banke pa je obsegala 269 milijonov evrov. Država je takrat Banki Slovenije izdala tudi poroštvo za zagotavljanje likvidnosti (490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko).

Pripojitev k DUTB-ju
Banki bodo v skladu z odločitvijo vlade zdaj pripojili k Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), kjer se na to že pripravljajo. Dokončni sklep naj bi vlada sprejela v teh dneh, vsi nadaljnji postopki v zvezi z upravljanjem obeh družb pa so v pristojnosti države.

Svet BS-ja ocenjuje, da se s pripojitvijo zagotavlja racionalizacija poslovanja, pa tudi zagotavlja daljši čas unovčevanja premoženja obeh nekdanjih bank ter s tem večji iztržek in manjšo verjetnost za dodatno kapitalsko breme za lastnika oziroma za davkoplačevalce.

Začetek likvidacije leta 2013
Od septembra 2013, ko je Banka Slovenije začela nadzorovano likvidacijo teh dveh bank, do konca leta 2015 je Probanka bilančno vsoto znižala s 679 milijonov na 221 milijonov evrov, kreditni portfelj s 452 milijonov na 145 milijonov evrov, zunajbilančne obveznosti s 174 milijonov na 16 milijonov evrov in število zaposlenih z 227 na 86. Obveznost do države znaša 193 milijonov evrov.

Factor banka je v tem času bilančno vsoto znižala s 571 milijonov na 196 milijonov evrov, kreditni portfelj s 439 milijonov na 166 milijonov evrov, zunajbilančne obveznosti s 130 milijonov na 14 milijonov evrov in število zaposlenih s 86 na 29. Obveznost do države znaša še 176 milijonov evrov.