Gre za pozitiven korak, meni guverner BS-ja. Foto: MMC RTV SLO
Gre za pozitiven korak, meni guverner BS-ja. Foto: MMC RTV SLO
Factor banka in Abanka v likvidacijo

Na vladni seji je bila ena izmed točk tudi delovanje bančnega sistema. Finančni minister Uroš Čufer in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec sta na novinarski konferenci tako sporočila odločitev, da se Probanko in Factor banko nadzorovano likvidira. Predlog je na vlado podala prav Banka Slovenije.

Med razlogi za likvidacijo obeh bank je Jazbec izpostavil neizpolnjevanje pogojev kapitalske ustreznosti, dolgotrajen postopek dokapitalizacije in šibko likvidnost, ki se je poslabševala. Namen likvidacije pa sta po njegovih besedah krepitev finančne stabilnosti v preostanku bančno-finančnega sektorja in zaščita vseh varčevalcev v bančnem sistemu. Gre sicer za prvi korak h krepitvi stabilnosti v slovenskem bančnem sistemu, je pojasnil Jazbec.

Kot je še dejal Jazbec, želijo s tem ukrepom preprečiti dvig depozitov na drugih bankah. Nadaljnje delo omenjenih bank bi namreč po njegovih besedah bistveno vplivalo na zmanjšanje finančne stabilnosti v slovenskem bančnem sistemu.

Načrte slovenske vlade, da zagotovi poroštvo za obveznosti Factor banke in Probanke je začasno odobrila tudi Evropska komisija, ki je ocenila, da so ukrepi nujni za zagotovitev finančne stabilnosti v Sloveniji in da ne bodo nepravilno izkrivili konkurence. Poroštvo je tudi v skladu s spremenjenimi pravili o državnih pomočeh za banke. Komisija je ukrep odobrila za obdobje dveh mesecev oziroma dokler ne bo sprejela končno odločitev o načrtu prestrukturiranja ali postopnem prenehanju obeh bank. Ta načrt naj bi Slovenija v Bruselj poslala v roku dveh mesecev.


Čufer: Varčevalci bodo poplačani

Kot je pojasnil Čufer, je država obema bankama izdala poroštvi za zagotavljanje likvidnosti, in sicer Probanki 490 milijonov evrov, Factor banki pa 540 milijonov evrov. Vsi varčevalci, tako fizične osebe kot podjetja, bodo v celoti poplačani, zagotavlja Čufer.

Obe banki bosta dobili v ponedeljek izredni upravi, katerih predsedniki bodo tujci z izkušnjami iz tujine. Upravi je določil BS. V Probanki bo tako predsednik uprave Imre Balogh, člana uprave pa Igo Gruden in Marko Novak, v Factor banki pa bo predsednik uprave Klaus Schuster, člana uprave pa Matevž Slapničar in Vitomir Krašovec.

Banki bosta opravljali normalne tekoče posle. Ponedeljek bo tako za banki in njune uporabnike popolnoma običajen dan, zagotavlja finančni minister, ki je dodal, da lahko postopek traja tudi od dve do tri leta. Stranke, tako fizične kot pravne osebe, bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in druge bančne storitve.

Tudi kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, veljajo še naprej. Posojilojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo treba predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo nosili predvsem lastniki obeh bank, nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Factor banka in Abanka v likvidacijo