Foto:
Foto:

Ta zdaj znaša 102 milijardi tolarjev. Banka je po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih ustvarila 813 milijonov tolarjev bruto dobička, kar je za 16 odstotkov več kot leta 2002.